ME
NU

OMELIE / Omelie TR

13 apr 2014
13/04/2014 – Mesih İsa’nın Yeruşalem’e Giriş Bayramı – A

13/04/2014 – Mesih İsa’nın Yeruşalem’e Giriş Bayramı – A

YÜRÜYÜŞ: Mt 21,1-11

1.Okuma Yeş 50,4-7 Mezmur 21 2.Okuma Fil 2,6-11 İncil Mt 26,14 - 27,66

İncil yazarı bize Kutsal Yazıların gerçekleşmek üzere olduğunu tekrar ediyor: “Bak, kralın sana geliyor, O alçakgönüllü, bir eşek yavrusu üzerine binmiş" ve “Rabbin adıyla gelene övgüler olsun”. Kral artık halkın ortasında ve günahlarından ve zayıflıklarından dolayı acı çeken insanlara, Allah’ın sevgisinin somut işaretlerini verdi; şimdi kendisini geçerli kral olarak tanıtıyor ve alkışlanmayı, taçlandırılmayı kabul ediyor. Biz bugün O’nu kral, hayatlarının otoritesi olarak tanıyıp kabul edenlere katıldık. O’nu alkışladık ve kabul ettik, şimdi ıstırap anında, tüm dünya O’nu ret ederken, O’nun yanında kalalım. Biz O’nu alkışlayanlar ve O’nu ret edenlerin arasındayız: O’nun hükmetmesini istiyoruz, O’nun tapılıp övülmesini istiyoruz, aynı zamanda O’nu ret de ediyoruz. Gerçekten de günah yaşamımızdan yok olmadı. Biz yüzüne tüküren, ret eden ve Barabas’ı O’nun yerine tercih eden dünyanın bir parçasıyız. Mesih İsa ise sessizlik içersinde bizi sevmeye devam ediyor. Pilatus’un önünde kendini savunmuyor, çünkü, kurtulmamız için, O’nun ölümüne ve kanına ihtiyacımız var.

Kutsal Haftayı Rab’bin çektiği ıstırapları düşünmeye ve sevmeye ayıracağız. Sessizlik içersinde O’na tapmak için zaman ayıracağız, insanlığın tarihinin en önemli olayını kutlamak için toplanacağız. Davranışlarımızı, sözlerimizi, düşüncelerimizi ve eylemlerimizi düşüneceğiz, Kurtarıcıyı ret edenleri destekliyor muyuz, anlayacağız. Her durumda O’nunla birlik içersinde kalmak için niyetleneceğiz. Başkalarının onayını aramayacağız, ama O’nun dirileceğini ve bizim de Onunla dirileceğimize güven duyacağız ve bu, yollarımızı aydınlatacaktır.

Bu Kutsal Hafta evimizde de Rab İsa’nın kutlaması olsun! Bu haftanın sadece adı değil, gerçekten kutsal olsun!

Bu Pazar Günü Ayin’in metinleri uzun, yani İsa’nın Istıraplarını tamamen okuyacağız, bu sebepten vaazı daha kısa tuttuk!

İsa susuyordu kitapçığı ve Aziz Yuhanna tarafından yazılan Mesih İsa’nın Istıraplarını okuyarak, sen kendi kendine devam edebilirsin.