ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani LT

Liepa
07 Liepa 2012

1/7 sekmadienis XIII E.S. ROK B [I]

Išm 1,13-15; 2,23-24; Ps 30; 2Kor 8,7.9.13-15; Mk 5,21-43

Iš paskos sekė gausi minia Mk 5,24

2/7 Pirmadienis Švč. Mergelė Marija, Šeimų Karalienė

Iz 61, 9-11; 1 Sam 2, 1.4-8; Lk 2, 41-51

Jis buvo jiems klusnus Lk 2, 51

3/7 antradienis ŠV. TOMAS, APAŠTALAS [Š]

Ef 2,19-22; Ps 117; Jn 20,24-29

Nebebūk netikintis – būk tikintis Jn 20,27

4/7 trečiadienis XIII E.S. [I]

(šv. Elzbieta Portugalė, † 1336)

Am 5,14-15.21-24; Ps 50; Mt 8,28-34

Ko tau iš mūsų reikia, Dievo Sūnau? Mt 8,29

5/7 ketvirtadienis XIII E.S. [I]

(šv. Antanas Marija Zakarijas, kunigas, † 1539; šv. Marija Goretti, mergelė ir kankinė., †1902)

Am 7,10-17; Ps 19; Mt 9,1-8

Minios šlovino Dievą Mt 9,8

6/7 penktadienis XIII E.S. [I]

Am 8,4-6.9-12; Ps 119; Mt 9,9-13

Aš ir atėjau šaukti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių Mt 9,13

7/7 šeštadienis XIII E.S. [I]

Am 9,11-15; Ps 85; Mt 9,14-17

Jaunas vynas pilamas į naujus vynmaišius Mt 9,17

8/7 sekmadienis XIV E.S. B metai [II]

Ez 2,2-5; Ps 123; 2Kor 12,7-10; Mk 6,1-6

Džiaugiuosi tad silpnumu 2Kor 12,10

9/7 pirmadienis XIV E.S. [II]

(šv. Augustinas Džao Žongas, kunigas, ir draugai, kankiniai, † 1648-1930)

Oz 2,16-18.21-22; Ps 145; Mt 9,18-26

Paėmė mergaitę už rankos ir ta atsikėlė Mt 9,25

10/7 antradienis XIV E.S. [II]

Oz 8,4-7.11-13; Ps 115; Mt 9,32-38

Matydamas minias, jis gailėjosi Mt 9,36

11/7 trečiadienis ŠV. BENEDIKTAS ABATAS († 547), Europos globėjas [IŠ]

Pr 2,1-9; Ps 34; Jn 15,1-8

Pasilykite manyje, tai ir aš jumyse pasiliksiu Jn 15,4

12/7 ketvirtadienis XIV E.S. [II]

Oz 11,1.3-4.8-9; Ps 79; Mt 10,7-15

Eikite ir skelbkite, jog prisiartino dangaus karalystė Mt 10,7

13/7 penktadienis XIV E.S. [II]

(šv. Henrikas, † 1024)

Oz 14,2-10; Ps 51; Mt 10,16-23

Todėl būkite gudrūs kaip žalčiai ir neklastingi kaip balandžiai! Mt 10,16

14/7 šeštadienis XIV E.S. [II]

(šv. Kamilis Lelietis, kunigas, † 1614)

Iz 6,1-8; Ps 93; Mt 10,24-33

Tad nebijokite! Jūs vertesni už daugybę žvirblių Mt 10,31

15/7 sekmadienis XV E.S. B metai [III]

Am 7,12-15; Ps 85; Ef 1,3-14; Mk 6,7-13

Išvarė daug demonų, daugelį ligonių tepė aliejumi ir išgydė Mk 6,13

16/7 pirmadienis XV E.S. [III]

(Karmelio kalno Švč. Mergelė Marija - Škaplierinė)

Iz 1,10-17; Ps 49; Mt 10,34-11,1

Kas paduos bent taurę šalio vandens atsigerti vienam iš šitų žmonelių, nepraras savo užmokesčio Mt 10,42

17/7 antradienis XV E.S. [III]

Iz 7,1-9; Ps 48; Mt 11,20-24

Jeigu Sodomoje būtų įvykę tokių stebuklų, ji stovėtų dar ir šiandien Mt 11,23

18/7 trečiadienis XV E.S. [III]

Iz 10,5-7.13-16; Ps 94; Mt 11,25-27

Niekas nepažįsta Sūnaus tik Tėvas, nei Tėvo niekas nepažįsta, tik Sūnus Mt 11,27

19/7 ketvirtadienis XV E.S. [III]

Iz 26,7-9.12.16-19; Ps 102; Mt 11,28-30

Mano jungas švelnus, mano našta lengva Mt 11,30

20/7 penktadienis XV E.S. [III]

(šv. Apolinaras, vyskupas ir kankinys)

Iz 38,1-6.21-22.7-8; Ps: Iz 38,10.11.12.16; Mt 12,1-8

Aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos Mt 12,7

21/7 šeštadienis XV E.S. [III]

(šv. Laurynas Brindizietis, kunigas ir Baž. mokytojas, † 1619)

Mch 2,1-5; Ps 10; Mt 12, 14-21

Daugelis sekė paskui jį, ir jis visus gydė Mt 12,15

22/7 sekmadienis XVI E.S. B metai [IV]

Jer 23,1-6; Ps 22; Ef 2,13-18; Mk 6,30-34

Eikite sau vieni į negyvenamą vietą ir truputį pailsėkite! Mk 6,31

23/7 Pirmadienis ŠV. BRIGITA, († 1373) vienuolė, Europos globėja [Š]

Gal 2,19-20; Ps 34; Jn 15,1-8

Aš esu vynmedis, o jūs šakelės Jn 15,5

24/7 antradienis XVI E.S. [IV]

(šv. Sarbelijus Machlufas, kunigas)

Mch 7,14-15.18-20; Ps 85; Mt 12,46-50

Kiekvienas, kas tik vykdo mano dangiškojo Tėvo valią, yra man ir brolis, ir sesuo, ir motina Mt 12,50

25/7 trečiadienis ŠV. JOKŪBAS, Apaštalas [Š]

2Kor 4,7-15; Ps 126; Mt 20,20-28

Jėzus paklausė: „Ko nori?“ Mt 20, 21

26/7 ketvirtadienis XVI E.S. [IV]

(šv. Joakimas ir Ona, Švč. Mergelės Motinos tėvai)

Sir 44, 1.10-15; Ps 132; Mt 13, 16-17

Palaimintos jūsų akys, nes mato, ir jūsų ausys, nes girdi Mt 13,16

27/7 penktadienis XVI E.S. [IV]

Jer 3,14-17; Ps: Jer 31,10-13; Mt 13,18-23

Pasiklausykite palyginimo apie sėjėją! Mt 13,18

28/7 šeštadienis XVI E.S. [IV]

Jer 7,1-11; Ps 83; Mt 13,24-30

Pirmiau išrinkite rauges ir suriškite į pėdsekius sudeginti, o kviečius sukraukite į mano kluoną Mt 13,30

29/7 sekmadienis XVII E.S. B metai [I]

2Kar 4,42-44; Ps 115; Ef 4,1-6; Jn 6,1-15

Surinkite likusius kąsnelius, kad niekas nepražūtų Jn 6,12

30/7 pirmadienis XVII E.S. [I]

(šv. Petras Auksažodis, vyskupas ir Baž. mokytojas, † 450)

Jer 13,1-11; Ps: Įst 32,18-21; Mt 13,31-35

Su dangaus karalyste yra kaip su garstyčios grūdeliu Mt 13,31

31/7 antradienis XVII E.S. [I]

(šv. Ignacas Lojola, kunigas, † 1556)

Jer 14,17-22; Ps 79; Mt 13,36-43

Kas turi ausis, teklauso! Mt 13,43

In primo piano

    Archivio