ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani LT

20 nov 2012
11 lapkritis 2012

1/11 ketvirtadienis VISŲ ŠVENTŲJŲ [IŠ]

Apr 7,2-4.9-14; Ps 24; 1Jn 3, 1-3; Mt 5,1-12

Jūsų laukia gausus atlygus danguje Mt 5,12

2/11 penktadienis MIRUSIŲJŲ MINĖJIMO DIENA (VĖLINĖS)

2Mak 1č, 43-46; Ps 103; Rom 5, 5-11; Lk 12, 35-40

Laimingi tarnai, kuriuos sugrįžęs šeimininkas ras būdančius Lk 12,37

3/11 šeštadienis XXX E.S. [II]

(šv. Martynas Poresas, vienuolis, † 1639)

Fil 1, 18-26; Ps 42; Lk 14,1.7-11

Man gyvenimas – tai Kristus, o mirtis – tik laimėjimas Fil 1,21

4/11 sekmadienis XXXI E.S. B metai [III]

Įst 6, 2-6; Ps 18; Žyd 7, 23-28; Mk 12,28-34

Viešpats, mūsų Dievas, yra vienintelis Viešpats Mk 12,29

5/11 pirmadienis XXXI E.S. [III]

Fil 2, 1-4; Ps 131; Lk 14,12-14

Tegul nelieka vietos vaidams ar tuščiai puikybei Fil 2,3

6/11 antradienis XXXI E.S. [III]

Fil 2, 5-11; Ps 22; Lk 14,15-24

Palaimintas, kas vaišinsis Dievo karalystėje Lk 14,15

7/11 trečiadienis XXXI E.S. [III]

Fil 2, 12-18; Ps 27; Lk 14,25-33

Visa darykite be murmėjimų ir svyravimų Fil 2,14

8/11 ketvirtadienis XXXI E.S. [III]

Fil 3, 3-8; Ps 105; Lk 15,1-10

Šitas priima nusidėjėlius ir su jais valgo Lk 15,2

9/11 penktadienis LATERANO BAZILIKOS PAŠVENTINIMAS [Š]

Ez 47,1-2.8-9.12 (arba 1Kor 3, 9c-11.16-17); Ps 46; Jn 2,13-22

Uolumas dėl tavo namų sugrauš mane Jn 2,17

10/11 šeštadienis XXXI E.S. [III]

(šv. Leonas Didysis, popiežius ir Baž. mokytojas, † 461)

Fil 4, 10-19; Ps 112; Lk 16,9-15

Joks tarnas negali tarnauti dviem šeimininkams Lk 16,13

11/11 sekmadienis XXXII E.S. B metai [IV]

1Kar 17, 10-16; Ps 146; Žyd 9, 24-28; Mk 12,38-44

Atėjo viena suvargusi našlė ir įmetė du pinigėlius Mk 12,42

12/11 pirmadienis XXXII E.S. [IV]

(šv. Juozapatas, vyskupas ir kankinys, † 1623)

Tit 1, 1-9; Ps 23; Lk 17,1-6

Sustiprink mūsų tikėjimą! Lk 17,5

13/11 antradienis XXXII E.S. [IV]

Tit 2, 1-8.11-14; Ps 36; Lk 17,7-10

Esame nenaudingi tarnai Lk 17,10

14/11 trečiadienis XXXII E.S. [IV]

Tit 3, 1-7; Ps 23; Lk 17,11-19

Jėzau, Mokytojau, pasigailėk mūsų Lk 17,13

15/11 ketvirtadienis XXXII E.S. [IV]

(šv. Albertas Didysis, vyskupas ir Baž. mokytojas, † 1280)

Fm 7-20; Ps 146; Lk 17,20-25

Nes Dievo karalystė jau yra tarp jūsų Lk 17,21

16/11 penktadienis ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, GAILESTINGUMO MOTINA [IŠ]

Iz 9, 1-3.5-6; Ps 113; Gal 4, 4-7; Jn 19, 25-27

Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save Jn 19,27

17/11 šeštadienis XXXII E.S. [IV

(šv. Elzbieta Vengrė, vienuolė, † 1231)

3Jn 5-8; Ps 112; Lk 18,1-8

Ar atėjęs Žmogaus Sūnus beras žemėje tikėjimą? Lk 18,8

18/11 sekmadienis XXXIII E.S. B metai [I]

Dan 12, 1-3; Ps 16; Žyd 10,11-14.18; Mk 13,24-32

Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis Mk 13,31

19/11 pirmadienis XXXIII E.S. [I]

Apr 1, 1-4; 2, 1-5; Ps 1; Lk 18,35-43

Ko nori, kad tau padaryčiau? Lk 18,41

20/11 antradienis XXXIII E.S. [I]

Apr 3,1-6.14-22; Ps 15; Lk 19,1-10

Man reikia šiandien apsilankyti tavo namuose Lk 19,5

21/11 trečiadienis XXXIII E.S. [I]

(Švč. Mergelės Marijos Paaukojimas)

Apr 4, 1-11; Ps 151; Lk 19, 11-28 ·(arba Za 2, 14-17; Ps 45; Mt 12,46-50)

Verskitės, kol sugrįšiu Lk 19,13

22/11 ketvirtadienis XXXIII E.S. [I]

(šv. Cecilija, mergelė ir kankinė, † apie 250)

Apr 5, 1-10; Ps 150; Lk 19,41-44

Išvydęs miestą, Jėzus verkė jo Lk 19,41

23/11 penktadienis XXXIII E.S. [I]

(šv. Klemensas I, popiežius ir kankinys, † 101; šv. Kolumbanas, abatas, † 615)

Apr 10, 8-11; Ps 119; Lk 19,45-48

Jis kasdien mokė šventykloje Lk 19,47

24/11 šeštadienis XXXIII E.S. [I]

(šv. Andriejus Zung-Lakas, kunigas, ir draugai, † XVI – XVIII amž.)

Apr 11,4-12; Ps 144; Lk 20,27-40

Juk Dievas nėra mirusiųjų Dievas, bet gyvųjų Lk 20,38

25/11 sekmadienis XXXIV E.S. KRISTUS, VISATOS VALDOVAS (KRISTUS KARALIUS) B metai

Dan 7, 13-14; Ps 93; Apr 1, 5-8; Jn 18,33-37

Mano karalystė nėra iš čia Jn 18,36

26/11 Pirmadienis XXXIV E.S. [II]

Apr 14,1-3.4-5; Ps 24; Lk 21,1-4

Jų lūpose nėra melo Apr 14,5

27/11 antradienis XXXIV E.S. [II]

Apr 14, 14-19; Ps 96; Lk 21,5-11

Žiūrėkite, kad nebūtumėte suklaidinti Lk 21,8

28/11 trečiadienis XXXIV E.S. [II]

Apr 15, 1-4; Ps 98; Lk 21,12-19

Savo ištverme jūs išlaikysite savo gyvybę Lk 21,19

29/11 ketvirtadienis XXXIV E.S. [II]

Apr 18,1-2.21-23; 19,1-3.9; Ps 100; Lk 21,20-28

Dangaus galybės bus sukrėstos Lk 21,26

30/11 penktadienis ŠV. ANDRIEJUS, APAŠTALAS

Rom 10, 9-18; Ps 19; Mt 4,18-22

Kiekvienas, kuris šaukiasi Viešpaties vardo, bus išgelbėtas Rom 10,13

In primo piano

    Archivio