ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani LT

Kovas
03 Kovas 2012

1/3 Ketvirtadienis I G.S. [I]

Est 14, 1.3-5.12-14; Ps 138; Mt 7,7-12

Kiekvienas, kas prašo, gauna Mt 7,8

2/3 Penktadienis I G.S. [I]

Ez 18,21-28; Ps 130; Mt 5,20-26

Jeigu teismu Rašto aiškintojų ir fariziejų – neįeisite į dangaus karalystę Mt 5, 20

3/3 Šeštadienis ŠV. KAZIMIERAS, Lietuvos globėjas [IŠ]

Kun 19, 1-2.17-19a; Ps 15; Fil 3, 8-14; Jn 15, 9-17

Kaip mane Tėvas mylėjo, taip ir a jus mylėjau Jn 15,9

4/3 Sekmadienis II G.S. [II]

Pr 22, 1-2.9a.10-13.15-18; Ps 116; Rom 8, 31b-34; Mk 9, 2-10

Rabi, gera mums čia būti Mk 9, 5

5/3 Pirmadienis II G.S. [II]

Dan 9,4-10; Ps 79; Lk 6,36-38

Atleiskite, ir jums bus atleista Lk 6,37

6/3 Antradienis II G.S. [II]

Iz 1,10.16-20; Ps 50; Mt 23,1-12

Jūs visi esate broliai Mt 23,8

7/3 trečiadienis II G.S. [II]

(šv. Perpetua ir Felicita, kankinės, † 202/203)

Jer 18,18-20; Ps 31; Mt 20,17-28

Mano taurę, tiesa, jūs gersite Mt 20,23

8/3 Ketvirtadienis II G.S. [II]

(šv. Dievo Jonas, vienuolis, † 1550)

Jer 17,5-10; Ps 1; Lk 16,19-31

Atsimink, sūnau, kad tu dar gyvendamas atsiėmei savo gėrybes, o Lozorius – tik nelaimes Lk 16,25

9/3 Penktadienis II G.S. [II]

(šv. Bonifacas Kverfurietis, vyskupas, kankinys)

Pr 37,3-4.12-13.17-28; Ps 105; Mt 21,33-43.45

Galop jis išsiuntė pas juos savo sūnų, manydamas: „Jie drovės mano sūnaus” Mt 21, 37

10/3 Šeštadienis II G.S. [II]

Mch 7,14-15.18-20; Ps 103; Lk 15,1-3.11-32

Vaikeli, tu visuomet su manimi Lk 15,31

11/3 Sekmadienis III G.S. B metai [III]

Iš 20,1-17; Ps 19; 1Kor 1,22-25; Jn 2,13-25

Jėzus nukeliavo į Jeruzalę Jn 2,13

12/3 Pirmadienis III G.S. [III]

2Kar 5,1-15; Ps 42; Lk 4,24-30

Jie pakilę išsivarė jį iš miesto Lk 4,29

13/3 Antradienis III G.S. [III]

Dan 3,25.34-43; Ps 25; Mt 18,21-35

Pasigailėjęs ano tarno, valdovas paleido jį ir dovanojo skolą Mt 18,27

14/3 trečiadienis III G.S. [III]

Įst 4,1.5-9; Ps 147; Mt 5,17-19

Kol dangus ir žemė nepraeis, nė viena raidelė ir ne vienas brūkšnelis neišnyks iš Įstatymo Mt 5,18

15/3 Ketvirtadienis III G.S. [III]

Jer 7,23-28; Ps 95; Lk 11,14-23

Nebylys prakalbėjo Lk 11,14

16/3 Penktadienis III G.S. [III]

Oz 14,2-10; Ps 81; Mk 12,28-34

Tu netoli nuo Dievo karalystės! Mk 12,34

17/3 Šeštadienis III G.S. [III]

(šv. Patrikas; vyskupas, † apie 461)

Oz 6,1-6; Ps 51; Lk 18,9-14

Dieve būk gailestingas Man nusidėjėliui! Lk 18,13

18/3 Sekmadienis IV G.S. B metai [IV]

2Kr 36,14-16.19-23; Ps 137; Ef 2,4-10; Jn 3,14-21

Kas jį tiki, nebus pasmerktas J 3,18

19/3 Pirmadienis ŠV. JUOZAPAS, Švč. Mergelės Marijos sužadėtinis [IŠ]

2Sam 7,4-5.12-14.16; Ps 89; Rom 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24

Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą Mt 1,21

20/3 Antradienis IV G.S. [IV]

Ez 47,1-9.12; Ps 46; Jn 5,1-3.5-16

Ar norėtum pasveikinti? Jn 5,6

21/3 Trečiadienis IV G.S. [IV]

Iz 49,8-15; Ps 145; Jn 5,17-30

Vadino Dievą savuoju Tėvu J 5,18

22/3 Ketvirtadienis IV G.S. [IV]

Iš 32,7-14; Ps 106; Jn 5,31-47

Jūs nenorite ateiti pas mane, kad turėtumėte gyvenimą Jn 5,40

23/3 Penktadienis IV G.S. [IV]

(šv. Turibijus Mongrovietis, vyskupas, † 1606)

Išm 2,1.12-22; Ps 34; Jn 7,1-2.10.25-30

Ne pats nuo savęs atėjau Jn 7,28

24/3 Šeštadienis IV G.S. [IV]

Jer 11,18-20; Ps 7; Jn 7,40-53

Nė vienas nepakėlė prieš jį rankos Jn 7,44

25/3 Sekmadienis V G.S. B metai [I]

Jer 31,31-34; Ps 51; Žyd 5,7-9; Jn 12,20-33

Kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie savęs Jn 12,32

26/3 Pirmadienis VIEŠPATIES APREIŠKIMAS ŠVČ. MERGELEI MARIJAI [Š]

Iz 7,10-14; Ps 40; Žyd 10,4-10; Lk 1,26-38

Sveika, malonėmis apdovanotoji! Lk 1,28

27/3 Antradienis V G.S. [I]

Sk 21,4-9; Ps 102; Jn 8,21-30

Visuomet Daria, kas jam patinka Jn 8,29

28/3 Trečiadienis V G.S. [I]

Dan 3,14-20.46-50.91-92.95; Dan 3,52-56; Jn 8,31-42

Jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro busite mano mokinai Jn 8,31

29/3 Ketvirtadienis V G.S. [I]

Pr 17,3-9; Ps 105; Jn 8,51-59

Yra mano Tėvas, kuris mane šlovina Jn 8,54

30/3 Penktadienis V G.S. [I]

Jer 20,10-13; Ps 18; Jn 10,31-42

Ir daugelis įtikėjo jį tame krašte Jn 10,42

31/3 Šeštadienis V G.S. [I]

Ez 37,21-28; Jer 31,10-13; Jn 11,45-56

…geriau, kad vienas žmogus mirtų už tautą Jn 11,50

In primo piano

    Archivio