ME
NU

OMELIE / Omelie TR

06 gen 2018
06/01/2018 EP襤FANYA BAYRAMI

06/01/2018  EP襤FANYA BAYRAMI

Birinci okuma: Yeaya 60,1-6 *Mezmur 72 (71) *襤kinci okuma: Efes. 3,2-6 *襤ncil: Mt. 2,1-12

 

Yeaya; 襤srail halk覺n覺 sevinmeye davet ediyor, çünkü Allah onu seçti ve ona evrensel bir misyon verdi. Nitekim dier tüm uluslar yollar覺n覺 a覺rmaktad覺rlar; karanl覺k yeryüzünün her yerindedir, fakat Allah'覺n halk覺n覺 karartmamaktad覺r, çünkü Allah'覺n an覺 onu ayd覺nlat覺yor. Bu yüzden bu halk tüm milletlerin dikkatini çekiyor. Onlar, gerçek Kral覺 ve gerçek Allah'覺 bulan覺n neesinin sembolü olan "alt覺n ve buhur ve tütsüyü ta覺yarak" 覺覺覺 ve hikmeti almak için "ona doru koarlar"! 襤srail halk覺, o kadar küçük olmas覺na ramen, dünyan覺n bütün uluslar覺n覺 nee ve hayat ile doldurmak için hepsini kendi etraf覺nda toplayacakt覺r.

"I覺覺n geliyor": bu, Peygamber Yeaya’n覺n ilan覺d覺r. Bunu 襤sa'n覺n örencileri anlad覺lar. Bunu, Mesih'in douunu düünürken, "Dünyaya gelen, her insan覺 ayd覺nlatan gerçek 覺覺k vard覺" diye ilan eden, Kilise de misyonunun balang覺çtan beri anlad覺. Yeaya’n覺n peygamberlii 襤sa'n覺n douu ile gerçekleti! 襤ncil Yazar覺 Matta bu gerçei bugünkü okuduumuz metin arac覺l覺覺yla anlatmaktad覺r.

Peygamberler önceden bildirdikleri gibi, bir y覺ld覺z dodu. Uzak uluslar覺n temsilcileri olan, bilgili üç yabanc覺 taraf覺ndan görülen y覺ld覺z, bir kral覺n douunu bildirip onunla kar覺lamak için al覺nmas覺 gereken yolu göstermektedir. Bu yol, 襤srail halk覺na götüren yoldur! 襤te bu üç pagan yabanc覺, Kutsal Yaz覺lar覺 bilmediklerine ramen, Kutsal Yaz覺lar'da Yeaya'n覺n bahsettii hazineleri ta覺yarak geliyorlar. Nedensizce Kudüs ehri, kendini onlar覺n arad覺覺 kral覺n düman覺 gösteriyor; Onu arayana kar覺, aç覺kça kar覺 gelmiyor, ama sadece kendi sayg覺nl覺覺n覺 korumak için ve onlar覺n arat覺rmalar覺ndan kendi ç覺kar覺n覺 ç覺kartmak içindir! Küdüs'teki halk覺n din yöneticileri, Kral覺n doaca覺n覺 ve nerede doaca覺n覺 bilmelerine ramen, hiçbir ad覺m atm覺yorlar! Bu davran覺lar覺, Kral覺n gelecekte çekecei 覺st覺raplar覺 ve ölümünü, önceden sezdirmektedir!

Kutsal Yaz覺lar y覺ld覺z覺n bildirisinin gerçek olduunu gösteriyor ve y覺ld覺z, Kutsal Yaz覺lar'覺n gösterdii yolda, tekrar görünüyor. Uzaktan gelen y覺ld覺z bilimciler, y覺ld覺z覺n mesaj覺 Kutsal Yaz覺lar'覺n mesaj覺na uyutuunu görünce, büyük sevinçle couyorlar! Bu nee, Emmayus'ta örencilerin hissedecei neeye benziyor: onlar da, tan覺nmayan 'Yolda'lar覺’ taraf覺ndan hat覺rlanm覺, Allah'覺n Sözü'nün 覺覺覺nda, gördükleri olaylar覺 düünecekleri zaman, büyük bir sevinç hissedeceklerdir!

Yabanc覺 uluslar覺n ve onlar覺n dinlerinin temsilcileri, Meryem'in kuca覺ndaki Çocua secde ediyorlar. O'na hem hazineleri, yani faydal覺 ve güzel olan eyleri, hem mürü, yani ölümden sonra da yeryüzünde kalma dileimizi, teslim ediyorlar. 襤sa, onlar taraf覺ndan, hayatlar覺n覺n, imdiki ve gelecek zamanlar覺n覺n gerçek kral覺 olarak, kabul ediliyor; ayr覺ca onlar O'nu, gerçek Allah olarak, kabul ediyorlar: bunun için O'na secde ediyorlar! Tabii ki çocuk 襤sa onlara hiçbir söz söylemiyor! Bir söz duydularsa, bunu Meryem'in dudaklar覺ndan duymulard覺r. Çocuk ise, hiç bir ey söylemeden, hiç bir ey yapmadan, onlara alçakgönüllülüü ve ihtiyat覺, sadelii ve itaati, kar覺l覺kl覺 birlii ve ümidi vermektedir!

O özel y覺ld覺z覺 aç覺klamak için birçok fantezi kullan覺ld覺. Biz de bir tane kullanal覺m m覺? Kendi 覺覺覺yla dikkati çeken ama bakas覺na yönelten, kuca覺nda Çocuuyla o Kad覺n覺 kar覺lay覺ncaya dek uzun bir yürüyüte k覺lavuzluk eden y覺ld覺z, ne anlama gelebilir?

Baz覺 kiiler, y覺ld覺z falc覺lar覺na veya y覺ld覺z fallar覺na, medyumlar覺n ve büyüleyici 'guru'lar覺n sahte ve aldatan 覺覺klar覺n覺 bile düünürler! Eer onlar覺n 覺覺覺 bizi Allah'覺n Olu'na tap覺nmaya götürse, ho gelsin! Tersine tüm bunlar 襤sa'dan uzaklat覺r覺r; bizi hayal kurdurur, bo umutlara kap覺lmam覺z覺 salar, ve sonunda bizi ç覺kmaz durumlara ve namussuz insanlar覺n köleliine götürür!

Oysa, elde ettiimiz tecrübeye bakal覺m! Kim seni krallar覺n Kral覺na ulat覺rd覺? Kim seni büyük bir sevinçle 襤sa'yla buluturdu ve O'na deerli hazinelerini açmak için sana güç verdi? Bir kii mi, bir dost mu, bir kitab覺n sayfas覺 veya bir hastal覺k m覺? Senin sevdiin bir insan覺n ölümü mü yada imanl覺 bir cemaatle bir kar覺lama ve tan覺ma m覺? 'Misyoner' y覺ld覺z senin için neydi?

Senin y覺ld覺z覺n, ne olursa olsun, imdi onu unutabilirsin, çünkü ondan deil, Kutsal Yaz覺lardan da deil, yaln覺z yan覺na vard覺覺n 襤sa'da mutluluk buluyorsun. Gerçekten 襤sa hayat覺na anlam kazand覺rd覺, sana Peder'in sevgisini tatt覺rd覺, senin yüreinin de sevmek için yarat覺ld覺覺n覺, hatta bir sevgi p覺nar覺 olduunu kefettirdi! Hepimizin, bütün uluslara ve herhangi bir dine ait olan insanlar覺n tümünün, O'nun için yarat覺ld覺覺m覺z覺, kefettirdi! 襤sa'n覺n önünde diz çökerken, hepimizin, karde olduumuzu, sevinçle anl覺yoruz. Ayr覺ca O'nun önünde diz çöken her insan, bütün insanlar覺n kendi kardeleri olmalar覺n覺 arzu ediyor; bunun için kendisi de, her insan覺n 襤sa'n覺n ve Annesinin çehresinden gelen 覺覺覺 tadabilmesi için, 襤sa'ya yönelten bir 'y覺ld覺z' olmaya çal覺maktad覺r!

 

OKUMALAR

 

Birinci okuma: Yeaya 60,1-6

Kalk, parla; çünkü I覺覺n geliyor, RAB'bin yücelii üzerine douyor.

Dünyay覺 karanl覺k, halklar覺 koyu karanl覺k örtüyor; oysa RAB senin üzerine doacak,

Yücelii üzerinde görünecek. Uluslar senin I覺覺na, krallar üzerine doan ayd覺nl覺a gelecek.

Ba覺n覺 kald覺r da çevrene bir bak, hepsi toplanm覺 sana geliyor.

Oullar覺n uzaktan geliyor, k覺zlar覺n kucakta ta覺n覺yor.

Bunu görünce yüzün parlayacak, yürein heyecandan h覺zl覺 h覺zl覺 çarpacak;

Çünkü denizin zenginlikleri senin olacak, uluslar覺n serveti sana akacak.

Deve sürüleri, Midyan'覺n ve Efa'n覺n deve yavrular覺 senin topraklar覺n覺 dolduracak.

Bütün Saba halk覺 geliyor, alt覺n ve günnük getiriyor, RAB'bin erdemlerini ilan ediyorlar.

 Mezmur 72 (71)

Ey Tanr覺, adaletini krala, doruluunu kral oluna armaan et.

Senin halk覺n覺 dorulukla, mazlum kullar覺n覺 adilce yarg覺las覺n!

Onun günlerinde doruluk serpilip gelisin, ay 覺覺d覺覺 sürece esenlik arts覺n!

Egemenlik sürsün denizden denize, F覺rat'tan yeryüzünün ucuna dek!

Tari'in ve adalar覺n krallar覺 Ona haraç getirsin, Saba ve Seva krallar覺 armaanlar sunsun!

Bütün krallar önünde yere kapans覺n, bütün uluslar ona kulluk etsin!

Çünkü yard覺m isteyen yoksulu, dayana覺 olmayan dükünü o kurtar覺r.

Yoksula, düküne ac覺r, dükünlerin can覺n覺 kurtar覺r.

 

襤kinci okuma: Aziz Pavlus’un Efeslilere Mektubundan. 3,2-6

Tanr覺'n覺n bana ba覺lad覺覺 lütfu size ulat覺rmakla görevlendirildiimi duymusunuzdur. Yukar覺da k覺saca deindiim gibi Tanr覺, s覺r olan tasar覺s覺n覺 dorudan bana aç覺klay覺p bildirdi. Bu mektubu okuduunuz zaman Mesih s覺rr覺n覺 nas覺l kavrad覺覺m覺 anlayabilirsiniz. Bu s覺r önceki kuaklara aç覺kça bildirilmedi. imdiyse Mesih'in kutsal elçilerine ve peygamberlerine Ruh arac覺l覺覺yla aç覺klanm覺 bulunuyor. öyle ki, dier uluslar da mirasa ortakt覺r, ayn覺 bedenin üyeleridir ve Müjde arac覺l覺覺yla Mesih 襤sa'da vaade ortakt覺rlar.

襤ncil: Matta. 2,1-12

襤sa, Kral Hirodes'in devrinde Yahudiye'nin Beytlehem kasabas覺nda doduktan sonra baz覺 y覺ld覺zbilimciler doudan Kudüs'e gelip öyle dediler: «Yahudilerin kral覺 olarak doan çocuk nerede? Douda O'nun y覺ld覺z覺n覺 gördükve O'na tap覺nmaya geldik.»
Kral Hirodes bunu duyunca bütün Kudüs halk覺yla birlikte çok tedirgin oldu. Tüm bakâhinleri ve ulusun din bilginlerini toplayarak onlara Mesih'in nerede doaca覺n覺 sordu. «Yahudiye'nin Beytlehem kasabas覺nda» dediler. «Çünkü peygamber arac覺l覺覺yla öyle yaz覺lm覺t覺r:

Sen, Yahuda diyar覺nda olan ey Beytlehem,
Yahuda önderleri aras覺nda hiç de en önemsizi deilsin!
Çünkü benim halk覺m 襤srail'i güdecek olan önder
senden ç覺kacakt覺r.'»

Bunun üzerine Hirodes y覺ld覺zbilimcileri gizlice ça覺r覺p onlardan y覺ld覺z覺n göründüü an覺 tam olarak örendi. «Gidin, çocuu dikkatle aray覺n, bulduunuz zaman bana haber verin, ben de gelip O'na tap覺nay覺m» diyerek onlar覺 Beytlehem'e gönderdi.
Y覺ld覺zbilimciler, kral覺 dinledikten sonra yola ç覺kt覺lar. Douda görmü olduklar覺 y覺ld覺z onlara yol gösterdi ve gelip çocuun bulunduu yerin üzerinde durdu. Y覺ld覺z覺 gördüklerindeolaanüstü bir sevinç duydular. Eve girip çocuu annesi Meryem'le birlikte görünce yere kapanarak O'na tap覺nd覺lar. Hazinelerini aç覺p O'na armaan olarak alt覺n, tütsü ve mür sundular. Sonra Hirodes'in yan覺na dönmesinler diye rüyada uyar覺ld覺klar覺ndan, ülkelerine baka yoldan döndüler.