ME
NU

CALENDARIO / Calendario Cinquepani LT

Balandis
04 Balandis 2012

1/4 VIEŠPATIE KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS B metai [II]

Mk 11, 1-10 (arba J12, 12-16); Iz 50, 4-7; ·Ps 22; Fil 2, 6-11; Mk 14,1 � 15,47

Dvasia ryžtinga, bet kūnas silpnas Mk 14,38

2/4 DIDYSIS PIRMADIENIS [II]

Iz 42,1-7; Ps 27; J 12,1-11

Vargšų jūs visada turite su manimi, o mane ne visuomet turėsite Jn 12,8

3/4 DIDYSIS ANTRADIENIS [II]

Iz 49,1-6; Ps 71; Jn 13,21-33.36-38

Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: vienas iš jūsų išduos mane Jn 13,21

4/4 DIDYSIS TREČIADIENIS [II]

Iz 50,4-9; Ps 69; Mt 26,14-25

Mokiniai paruošė Velykų stalą Mt 26,19

5/4 DIDYSIS KETVIRTADIENIS

Iš 12,1-8.11-14; Ps 116; 1Kor 11,23-26;

J 13, 1-15 (Paskutinės vakarinės Mišios)

Parodė jiems savo meilę iki galo Jn 13,1

6/4 DIDYSIS PENKTADIENIS

Iz 52, 13 - 53, 12; Ps 30; Žyd 4, 14-16; 5, 7-9; ·Jn 18,1 � 19,42

…tik vienas kareivis ietimi perdūrė jam šoną Jn 19,34

7/4 DIDYSIS ŠEŠTADIENIS

Jis sugavo, jis ir pagydys mus Oz 6,2

8/4 KRISTAUS PRISIKĖLIMAS - VELYKOS B metai

Apd 10, 34.37-43; Ps 118; Kol 3, 1-4 (arba 1Kor 5, 6-8); Jn 20, 1-9 (arba Mk 16,1-8)

Nenusigąskite! Jūs ieškote nukryžiuotojo Jėzaus Nazarėno. Jis prisikėlė Mk 16, 6

9/4 VELYKŲ PIRMADIENIS

Apd 2, 14.22-32; Ps 16; Mt 28,8-15

Ir štai priešais pasirodė Jėzus ir tarė: ”Sveikos!” Mt 28,9

10/4 Antradienis po Velykų

Apd 2, 36-41; Ps 33; Jn 20,11-18

Jie paklausė ją: „Moterie, ko verkei?” Jn 20,13

11/4 trečiadienis po Velykų

Apd 3, 1-10; Ps 105; Lk 24,13-35

Pasilik su mumis! Jau vakaras arti Lk 24,29

12/4 Ketvirtadienis po Velykų

Apd 3, 11-26; Ps 8; Lk 24,35-48

Jūs esate šių dalykų liudytojai Lk 24,48

13/4 Penktadienis po Velykų

Apd 4, 1-12; Ps 118; Jn 21,1-14

Taigi Jėzus priėjo, paėmė duonos ir padalijo jiems Jn 21,13

14/4 Šeštadienis po Velykų

Apd 4, 13-21; Ps 118; Mk 16,9-15

Tie, išgirdę, kad jis gyvas ir kad ji pati jį mačiusi, netikėjo Mk 16,11

15/4 DIEVO GAILESTINGUMO SEKMADIENIS B metai

Apd 4, 32-35; Ps 118; 1Jn 5, 1-6; Jn 20,19-31

Atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: “Ramybė jums!” Jn 20,19

16/4 Pirmadienis II V.S. [II]

Apd 4, 23-31; Ps 2; Jn 3,1-8

Jums reikia atgimti iš aukštybės Jn 3,7

17/4 Antradienis II V.S. [II]

Apd 4, 32-37; Ps 93; Jn 3, 7b-15

Visi įtikėjusieji buvo vienos širdies ir vieno sielos Apd 4,32

18/4 Trečiadienis II V.S. [II]

Apd 5,17-26; Ps 34; Jn 3,16-21

Kas jį tiki, tas nebus pasmerktas Jn 3,18

19/4 Ketvirtadienis II V.S. [II]

Apd 5, 27-33; Ps 34; Jn 3,31-36

Tėvas myli Sūnų ir visa yra atidavęs į jo rankas Jn 3,35

20/4 Penktadienis II V.S. [II]

Apd 5, 34-42; Ps 27; Jn 6,1-15

Surinkite likusius kąsnelius, kad niekas nepražūtų Jn 6,12

21/4 Šeštadienis II V.S. [II]

(šv. Anzelmas, vyskupas ir Bažnyčios mokytojas, † 1109)

Apd 6,1-7; Ps 33; Jn 6,16-21

O Jis sako: „Tai aš. Nebijokite!“ Jn 6,20

22/4 Sekmadienis III V.S. B metai [III]

Apd 3, 13-15.17-19; Ps 4; 1Jn 2, 1-5; Lk 24,35-48

Palieskite mane ir išsitikinsite: dvasia gi neturi kūno nei kaulų Lk 24,39

23/4 Pirmadienis III V.S. [III]

(šv. Jurgis, kankinys, † apie 303)

Apd 6, 8-15; Ps 119; Jn 6, 22-29

Tikėkite tą, kurį jis siuntė Jn 12,29

24/4 Antradienis III V.S. [III]

(šv. Adalbertas (Vaitiekus); vyskupas ir kankinys; † 998)

Apd 7, 51 - 8, 1; Ps 31; J 6,30-35

Aš esu gyvybės duona Jn 6,35

25/4 Trečiadienis ŠV. MORKUS, Evangelistas [š]

1Pt 5, 5-14; Ps 89; Mk 16,15-20

Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją Mk 16, 15

26/4 Ketvirtadienis III V.S. [III]

Apd 8, 26-40; Ps 66; Jn 6,44-51

Ši duona yra nužengusi iš dangaus Jn 6,50

27/4 Penktadienis III V.S. [III]

Apd 9, 1-20; Ps 117; Jn 6,52-59

Kas valgo šią duoną – gyvens per amžius Jn 6,58

28/4 Šeštadienis III V.S. [III]

(šv. Liudvikas Marija Grinjonas Montforietis, kunigas, † 1716; šv. Petras Šanelis, kunigas ir kankinys, † 1841; šv. Gianna Beretta Molla, † 1962)

Apd 9, 31-42; Ps 116; Jn 6,60-69

Jėzus iš pat pradžių žino jo ir kas netiki, ir kas jį išduos Jn 6,64

29/4 Sekmadienis IV V.S. B metai [IV]

Apd 4, 8-12; Ps 118; 1Jn 3, 1-2; Jn 10,11-18

Geras ganytojas už avis guldo gyvybę Jn 10,11

30/4 Pirmadienis IV V.S. [IV]

(šv. Pijus V, popiežius, † 1572)

Apd 11, 1-18; Ps 42; Jn 10,1-10

Aš esu vartai. Jei kas eis per mane, bus išgelbėtas Jn 10,9

In primo piano

    Archivio