ME
NU

OMELIE / Omelie TR

01 gen 2018
01/01/2018 – Allah’ın Annesi MERYEM BAYRAMI - B

01/01/2018 – Allah’ın Annesi MERYEM BAYRAMI - B

İlk Okuma Sayılar 6, 22-27 Mezmur 66 İkinci Okuma Galatyalılara 4, 4-7 İncil Luka 2, 16-21

 

Musevi ebeveynler için erkek oğullarını doğumunun sekizinci gününde sünnet etmek şarttır. Önemli bu gelenek ile bebek, Allah ile halkı arasında yapılmış antlaşmaya dahil edilir. Bu adet, İsrail’in imanının babası, İbrahim zamanında başlamıştır. Sünnet olan çocuk, Allah tarafından neslin ilk atasına verilmiş kutsanmalara “hak” kazanmaktadır. O zaman o da krallar ve  peygamberler tarafından beklenene doğru yöneltilecektir. İsa da sünnet ediliyor! Onun için sünnet daha tam bir anlam alıyor, hatta onun sünnet olması diğer İbranilerin sünnetine anlam kazandırıyor: Onlardan biri olduğu için, vaatlerin sahibi halktan biri olduğu için, O, İbrahim’in ve tüm halkların kutsamasıdır! Tüm halk, bu bebek sayesinde, Allah’ın gözünde önemlidir!

 

Bu vesileyle O’na isim de veriliyor. Meryem ve Yusuf, O’nun adının ne olduğunu biliyorlar: her ikisine de melek bunu bildirmişti, bu sebepten O’na: “Allah kurtarıyor”, “Allah’ın kurtuluşu” anlamına gelen “İsa” adını koyuyorlar. Allah verdiği sözleri gerçekleştiriyor, bu sözler merhamet ve barış vaatleridir: bu çocuk Allah’ın sevgisinin planlarını gerçekleştirecektir!

 

Meryem, meleğin ağzından çocuğu için olan projelerini bildiğinden, sessizce ve sevgi ile O’na  bakıyor: Oğlu, halkın tüm çocukları gibi fakir, küçük ve yardıma, beslenmeye ve şefkate muhtaç: O nasıl “ebediyen hüküm sürecek olan” olabilir? Meryem sessizlikte derin derin düşünüyor, kalbinde duyduğu sözleri tekrar ediyor, etrafında olanlarla bildiklerini bağdaştırıyor: hayret içindeki sevinçli çobanların ziyareti Allah’ın bir eylem içersinde oluşunun basit bir göstergesidir. Allah eylemlerini en çok sevdiği şekilde yapmaya devam ediyor: buna gerçekleştirmeye küçük, saklı Nasıra’da başladı, tanınmayan bir kızdan işbirliği istedi ve şimdi fakir ve anlamsız çobanlarla doğrulamayı yapıyor. İsa, Peder’inin bu şekildeki davranışına dikkat edecek ve O’na teşekkür edecektir: “Sana şükrediyorum, göklerin ve yeryüzünün Rab’bi, Pederim, çünkü sen bu şeyleri hikmetlilerden ve akıllılardan saklayıp, küçüklere gösterdin”.

 

Meryem nerdeyse tüm dikkatlerin merkezi oluyor: Çobanların aradığı bebeği o, kollarında taşımaktadır. Meryem O’nu tanıştırıyor, Meryem O’nu gösteriyor, Meryem O’na bakıyor. Herkes O’na bakıyor, biz de O’nun tek, gerçek “İsa”, kurtarıcı olduğunu biliyoruz. Ancak bugün Meryem’i unutamayız; tatlı ağırlığı kollarında taşıyan, onu bize gösteren sessiz anneyi unutamayız. Her anını İsa için yaşayarak geçiren anneyi unutmamız çok büyük bir nankörlük olur! Bugün büyük bir gerçeği ilan ediyoruz: Meryem, “Allah’ın Annesidir”! Evet, çünkü o bebek, Allah’ın büyük sevgisinin beden almasıdır; O, Allah’tır; bizi de Allah’ın evladı yapmak için “kadından doğan, yasa altında doğan” Oğlu’dur! Meryem’i, Allah’ın Annesi olarak kutlarken, İsa’nın tanrısallığına olan imanımızı ve dolayısıyla Peder’e olan itaatimizi de kuvvetlendirdiğimizi biliyoruz. Bu şekilde Meryem, yeniden ve her zaman bizim uğrumuza Rab’bin kuludur.

 

Meryem’in bugünkü bayramı yeni yılın ilk gününe denk gelmektedir: bunu Meryem’in elinden bize verdiği bir hediye olarak alalım ve her gününü Oğluna sunarak yaşamaya söz verelim. Her başlangıçta, her iyi şeyin başlangıcı O’lana dikkatimizi çevirelim ve hem teşekkür edelim, hem de Allah’ın hükümranlığı için işçiler olduğumuzun bilincinde olalım. O halde yeni yıla şükrederek girelim; sadece Oğlu insanlar için önemli diye önemli olduğunu bilen Meryem gibi, yeni yıla alçakgönüllülükle girelim! Başkalarına, İsa’yı götüreceğimiz zaman, biz de önemli olacağız, o zaman barış artacak, yani yukarıdan gelen sevgi ile birlik kuracağız!

 

Meryem, İsa’nın annesi, bize sunduğun Oğlunu karşılamamıza yarayan sessizliğin için sana şükrediyoruz. Allah’ın barışımız için yolladığı İsa’ya olan sevgiyi birbirimize verebilelim diye dua etmeye devam edeceksin!


OKUMALAR

 

1.Okuma: Sayılar 6,22-27

 

RAB Musa'ya şöyle dedi:

"Harun'la oğullarına de ki: 'İsrail halkını şöyle kutsayacaksınız. Onlara diyeceksiniz ki:

RAB sizi kutsasın

Ve korusun;

RAB aydın yüzünü size göstersin

Ve size lütfetsin;

RAB yüzünü size çevirsin

Ve size esenlik versin.'

"Böylece kâhinler İsrail halkını adımı anarak kutsayacaklar. Ben de onları kutsayacağım."

 

Mezmur 66

 

Tanrı bize lütfetsin, bolluk versin,

Yüzünün ışığı üzerimize parlasın. Sela

Öyle ki, yeryüzünde yolun,

Bütün uluslar arasında kurtarıcı gücün bilinsin.

Halklar sana şükretsin, ey Tanrı,

Bütün halklar sana şükretsin!

Uluslar sevinsin, sevinçten çığlık atsın,

Çünkü sen halkları adaletle yargılarsın,

Yeryüzündeki uluslara yol gösterirsin.

Halklar sana şükretsin, ey Tanrı,

Bütün halklar sana şükretsin!

Tanrı bize bolluk versin,

Dünyanın dört bucağındakiler O'ndan korksun!

 

  1. Okuma; Galatyalılara 4,4-7

 

Ama zaman dolunca Tanrı, Yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, Yasa altında doğan öz Oğlunu gönderdi. Öyle ki, bizler oğulluk hakkını alalım. Oğullar olduğunuz için Tanrı, öz Oğlunun «Abba! Baba!» diye seslenen Ruhunu yüreklerinize gönderdi. Bu nedenle artık köle değil, oğullarsınız. Ve oğullar olduğunuz için Tanrı sizi aynı zamanda mirasçı yaptı.

 

İncil: LUKA 2,16-21

 

Çobanlar aceleyele Beytlehem’e gidip Meryem'le Yusuf'u ve yemlikte yatan bebeği buldular. Onları görünce, çocukla ilgili olarak kendilerine anlatılanları onlara bildirdiler. Bunu duyanların hepsi, çobanların kendilerine söylediklerine şaşıp kaldılar. Meryem isebütün bu sözleri derin derin düşünerek yüreğinde sakladı. Çobanlar, işitip gördüklerinin tümü için Tanrı'yı yüceltip överek geri döndüler. Her şeyi, kendilerine anlatıldığı gibi bulmuşlardı.

Sekizinci gün, çocuğu sünnet etme zamanı gelince, kendisine İsa adı verildi. Bu, O'nun ana rahmine düşmesinden önce meleğin O'na vermiş olduğu isim di.