ME
NU

OMELIE / Omelie TR

20 mag 2018
20/05/2018  -  PENTEKOST BAYRAMI  -  B YILI 

20/05/2018  -  PENTEKOST BAYRAMI  -  B YILI 

1.Okuma Hav.Kit. 2,1-11 * Mezmur  104 * 2. Okuma Galat. 5,16-25 İncil * Yh. 15,26-27; 16,12-15

 

Bugün İsa'nın öğrencilerine birkaç kez vermiş olduğu vaat gerçekleşir. O, hayatlarını kökten değiştiren ve görevlerinde destek veren Kutsal Ruh'unu Peder'den gönderdiğini onlara temin etmişti. Özellikle Son Akşam Yemeği sırasında, Rab İsa Kutsal Ruh'tan bahsedip, onu çeşitli terimlerle çağırdı: Gerçeğin Ruhu, Teselli Eden, Avuntu Veren, Yardımcı, O’nun Şahidi!

İsa, öğrencilerinin, Kutsal Ruh olmadan, sadık kalamayacaklarını ve kurtuluşuna tanıklık edemeyeceklerini biliyordu.

Teselli Eden, Gerçeğin Ruhu gelecek: O, onların aracılığıyla, İsa 'ya tanıklık edecek, yani İsa'nın, isminin anlamında söylendiği gibi, gerçekten insanın kurtarıcısı olduğunu ispat edecek! Kutsal Ruh onlara yalnızca, kardeşlerin ayaklarını yıkayan sevginin zor öğretişini vermekle kalmayıp, haçı kabul eden ve hayatı feda eden sevginin, hemen hemen anlaşılmaz öğretişini bile, anlama ve kabul etme yeteneğini verecektir.

Kutsal Ruh, İsa'nın öğrencilerine, Peder'den O'nun aldıklarını iletecek, böylece insanlar arasında İsa'nın eserini sürdürecekler. Onlar suçlandıkları zaman, kendi zayıflıkları tarafından, başkalarının veya yaşadıkları ortamın şiddeti ve küçümseyici tavirlarla ayartıldıklarında, Kutsal Ruh onları teselli edip, her durumda onlara yardım edecektir! Yürekleri O'nun himayesinde kalacaktır. Onun tarafından himaye edilip, iman etmekten ve sevmekten vazgeçmenin günahına düşmeyecekler.

Gerçeğin bütünlüğü Allah'tadır: insanlar bunu göremezler, fakat Kutsal Ruh insanları bu bütünlüğe katacaktır. O kendi, Hakikat Ruhudur: O, kendini kabul edene, gerçeği, hakikat gerçeğini görme yeteneğini sağlar; O'nu kabul eden, Peder'in sevgisi tarafından aydınlanmış gözlerle, her şeyi ve olayları, Allah'ın gördüğü gibi, görecektir! Kutsal Ruh, Hakikat Ruhudur çünkü öğrencin hayatını "hakikat" olarak kılar, yani onu Peder'in ve Oğlu'nun sade ve güçlü, gerçek ve şefkatli, tatlı ve hakiki sevgisinin taşıyıcısı kılar!

Bu günkü Bayram büyük ve önemlidir. Öğrencilerin ilk cemaati üzerine Kutsal Ruh'un inişini kutlamaktayız: Kutsal Ruh sayesinde o cemaat, Kilise oldu, yani Mesih'in Bedeni oldu; Allah'ın sevgisinin ateşi ve O'nun kutsal sırlarının ışığı tarafından rehber edilen ve cesaretle diğer uluslara onları iletebilen bir halk oldu. Bu Bayram; İbranilerin, Sina Dağında Kutsal Yasa'yı aldıkları için ellinci günde Fısıh Bayramından sonra kutladıkları bayramın yerini alır. Kutsal Ruh'un inişinden itibaren, Kilise, manevi ve kutsal bir yasanın önderliğinde yürüyor. Bu yeni yasanın otoritesi, Musa aracılığıyla verilmiş emirlerinin otoritesini aşar, çünkü Allah'ın Ruh'unun yüreklerde yazdığı yasadır. Bu yasa kötülükten kaçınmaya yardım etmekle kalmaz, yaşayan Allah'ın sevgi eserlerini yerine getirmek için yetenek verir! Bu yeni Yasa, yaşanırsa, insanı, Allah gibi; onu, kardeşlikte ve birlikte, sevinçli ve yeni bir şekilde yaşamak için yetenekli kılar!

Aziz Pavlus, Galatyalılara mektupta, Kutsal Ruh'un, onu alan kişide, gerçekleştirdiği değişimi anlatmaktadır. Pavlus önce, bencillik içinde ve sadece kendilerini düşünerek, yaşayanların durumunu, sonra da, dokuz kelimeyi kullanarak Kutsal Ruh'un etkisini anlatmaktadır. Kutsal Ruh’un kendilerinde işlemesine izin verenler, bu meyve vermektedirler: “Sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk, özdenetim.

Bugünkü arzumuz, bu sözlerin tasvir ettiği durumu yaşamaktır. Tıpkı Mesih İsa'nın Annesinin bunu yaşadığı gibi! O zaman Allah'ın Hükümranlığının içerisinde buluncağız ve henüz iman etmeyenler için onun inandırıcı tanıkları olacağız!

Bu yüzden sevinçli bir imanla dua edelim:

Gel Kutsal Ruh, yüce göklerden, nurunla doldur kalplerimizi.

Sert kalpleri yumuşat, soğuk kalpleri ısıt, düzensiz ruhlara düzen ver.

Sana güvenlere, sana iman edenlere armağanlarını bağışla!


OKUMALAR

 

Havarilerin Kitabından Sözler 2,1-11

 

Pentikost günü geldiğinde bütün imanlılar bir arada bulunuyordu. Ansızın gökten, güçlü bir yelin esişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler. İmanlıların hepsi Kutsal Ruh'la doldular, Ruh'un onları konuşturduğu yabancı dillerde konuşmaya başladılar. O sırada Kudüs'te, dünyanın her ülkesinden gelmiş dindar Yahudiler bulunuyordu. Bunlar sesi işittikleri zaman büyük bir kalabalık halinde toplandılar. Her biri kendi dilinde konuşulduğunu duyunca şaşakaldılar. Hayret ve şaşkınlık içinde, «Bakın, bu konuşanların hepsi Celileli değil mi?» diye sordular. «Nasıl oluyor da her birimiz kendi ana dilimizi işitiyoruz? Aramızda Partlar, Medler, Elamlılar var. Mezopotamya'da, Yahudiye ve Kapadokya'da, Pontus ve Asya ilinde, Frikya ve Pamfilya'da, Mısır ve Libya'nın Kirene'ye yakın bölgelerinde yaşayanlar var. Hem öz Yahudi hem de Yahudiliğe dönme Romalı konuklar, Giritliler ve Araplar var aramızda. Ama her birimiz Tanrı'nın büyük işlerinin kendi dilimizde konuşulduğunu işitiyoruz.»

 

Mezmur 104(103),1ab.24ac.29bc-30.31.34

 

RAB'be övgüler sun, ey gönlüm! Ya RAB Tanrım, ne ulusun!

Görkem ve yücelik kuşanmışsın, ya RAB, ne çok eserin var!

Hepsini bilgece yaptın; yeryüzü yarattıklarınla dolu.

Yüzünü gizleyince dehşete kapılırlar,

soluklarını kesince ölüp toprak olurlar.

Ruhun'u gönderince var olurlar, yeryüzüne yeni yaşam verirsin.

RAB'bin görkemi sonsuza dek sürsün! Sevinsin RAB yaptıklarıyla!

Düşüncem ona hoş görünsün, sevincim RAB olsun!

 

Aziz Pavlus'un Galatyalılara Mektubundan Sözler 5,16-25

 

Kardeşlerim, Kutsal Ruh'un yönetiminde yaşayın. O zaman benliğin arzularını asla yerine getirmezsiniz. Çünkü benlik Ruh'a, Ruh da benliğe aykırı olanı arzular. İstediğiniz şeyleri yapmayasınız diye bunlar birbirine karşıttır. Ruh'un yönetimindeyseniz, Yasa'ya bağımlı değilsiniz. Benliğin işleri açıktır. Bunlar cinsel ahlaksızlık, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgınca eğlenceler ve benzeri şeylerdir. Sizi daha önce uyardığım gibi yine uyarıyorum, böyle davrananlar Tanrı'nın Egemenliğini miras alamayacaklar. Ruh'un meyvesi ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur. Mesih İsa'ya ait olanlar, doğal benliği, tutku ve arzularıyla birlikte çarmıha germişlerdir. Ruh sayesinde yaşıyorsak, Ruh'un izinde yürüyelim.

 

Aziz Yuhanna Tarafından Yazılan Mesih İsa'nın İncil'inden Sözler 15,26-27.16,12-15

 

Mesih İsa öğrencilerine şöyle dedi: «Baba'dan size göndereceğim Yardımcı, yani Baba'dan çıkan Gerçeğin Ruhu geldiği zaman, O bana tanıklık edecek. Siz de tanıklık edeceksiniz. Çünkü başlangıçtan beri benimle birliktesiniz. «Size daha çok söyleyeceklerim var, ama şimdi bunlara dayanamazsınız. Ne var ki O, yani Gerçeğin Ruhu gelince, sizi her gerçeğe yöneltecek. O kendiliğinden konuşmayacak, yalnız işittiklerini söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek. O beni yüceltecek. Çünkü benim olandan alacak ve size bildirecek. Baba'nın her nesi varsa benimdir. `Benim olandan alacak ve size bildirecek' dememin nedeni budur.