ME
NU

OMELIE / Omelie TR

11 mag 2014
11/05/2014 - PASKALYA DEVRESİ - 4. Pazar Günü – A

11/05/2014 - PASKALYA DEVRESİ - 4. Pazar Günü – A -

Rab’bin Çağrısı için dua günü

1.Okuma Hav İşl 2,14.36-41 * Mezmur 22 * 2.Okuma 1Pt 2,20-25 * İncil Yh 10,1-10

Petrus Kudüs halkına şöyle dedi: "Kendinizi bu sapık kuşaktan kurtarın!". Onlar da haça gerilmiş ve dirilmiş İsa’nın müjdesine inandılar ve kendilerini vaftiz ettirdiler. Petrus’un teşviki günceldir, herkes içindir. Hıristiyanların da vaftizi tekrarlamaya değil de, Mesih İsa’nın gizemine ne kadar katıldıklarını ve Kiliseye ne kadar bağlı yaşadıklarını tekrar sorgulamaya ihtiyaçları vardır. Şeytan kovucu olan bir rahibin söylediği gibi, hepimizin bizden şeytanın kovulmasına ihtiyacımız var! Gerçekten günümüzdeki düşünce tarzları ve Rabbin düşmanı, pagan felsefeler yüreklerimizde ve akıllarımızda eylem gösterirler ve izlerini, düşmanın izlerini bırakmaya devam etmekteler. Bundan dolayı İsa’ya itaatimiz sulanmakta ve O’na bağlılığımız etkili olmamakta. Egoizmden kaynaklanan aramızdaki gündelik antlaşmazlıklar da bizleri şeytana bağlı kılarlar. “Kardeşler, ne yapmalıyız?”: Bu soruyu, kendimizden öngörülmüş bir cevap vermeden, sormaya devam edebiliriz. Gerçek ve derin bir hayat değişmesine ihtiyacımız var. Düşüncelerimizi, bekleyişlerimizi, yaşam programımızı, eylemlerimizin sebeplerini değiştirmeliyiz. Bu değiştirme, her şeyin merkezine İsa’yı koymalıdır. Size mantıksız bile gelebilen birkaç örnek vereyim: Niçin evleniyorsun? Dünyaya niçin çocuklar getiriyorsun? Niçin işe gidiyorsun? Niçin yolculuğa gitmeye karar veriyorsun? Niçin ev değiştiriyorsun? Eğer tüm bu soruların cevabında İsa yoksa, daima belirsizlik içersinde olacaksın, kendi haline terk edilmiş ve kendini mutsuz hissedeceksin. Kim evleniyorsa, bunu sevdiği insan için değil de, İsa’yı sevdiği için yapmalı, ancak o zaman eşine sadık kalmaya, onun için hayatını vermeye de güç bulacaktır. Çocuk doğurmaya karar verenler, bunu İsa’ya olan sevgisinden dolayı yapmalı, ancak o zaman onlara bakarken, onlar için her gün acı çekerken bile mutlu olacak. İşe gidenler de bunu İsa için, O’nun sevgisinin tanığı olmak için yapmalıdır, ancak o zaman gittiği yere huzur ve barışı herkese dağıtacaktır. Yolculuk eden biri, İsa’ya itaat içinde ve O’nun sevgisi için hareket ederse, iman ve sevinci taşıyan bir iyilik gezgincisi gibi olacak. Eğer birinin evini değiştirmesi gerekiyorsa, yeni evini seçerken İsa’yı düşünerek, taşınacağı yeni kilise cemaatine barış ve birlik götürecek. Her şey “canlarınızın çobanı ve koruyucusu” olan İsa adına yapılsın. Aziz Petrus mektubunda şunu söylemektedir: “Yolunu şaşırmış koyunlar gibiydiniz”, bizim de, çobanımızı bulup ardından gitmeye ihtiyacımız var!

Çoban, “kendisine ait koyunları adlarıyla çağırır ve onları dışarı götürür”. Çoban çağırıyor: Bu terim Türkçede, aynen Latincede olduğu gibi, çağrı kelimesinin kökünü teşkil eder. Ben çağrıldım, sen çağrıldın… denir ve anlamı Çoban tarafından ismen çağrıldığımızı söylemektedir. O’nun bizi yönlendirmesini istemeye, O’nun ardından gitmeye ve her şeyi Onunla birlikte yapmaya çağırıldık. Bu sebepten Paskalya’dan sonraki dördüncü Pazar Günü, Rab’bin Çağrısı Günü olarak kutlanmakta ve çağrılar için dua edilmektedir. Kısacası Hıristiyanların İsa’nın çağrısına cevap vermeleri için dua günüdür. Her birimiz yaşamımızı çobanın çağrısına bir cevap olarak yaşamamız gerektiğinin bilincine varmalıdır. O, tüm yaşamımızı O’na adamamızı istemektedir. Biz sesini duyduğumuzu anladığımızda cevap vermeliyiz. Aziz Pavlus Korintlilere şöyle yazmıştı: “Herkes çağrıldığı andaki durumundaki gibi kalsın”. Biri köle iken çağrıldıysa, bundan utanmasın ve hürriyeti aramasın, biri bekar iken çağrıldıysa, böyle kalsın. Önemli olan, durum değil, Rab’bin herkesin yaşamındaki yeridir, O’nun mevcudiyetidir. Her şey İsa adına olmalıdır! Elbette yaşamda değişiklikler mümkündür, ancak bunlar hiçbir zaman canlarımızın çobanı ve koruyucusu olan Rab’bi görmemezlikten gelmemelidir

Bugünü dualarımız ve övgülerimiz Kilisenin çağrıları için sunulacaktır: iman ve dua yeri olarak Hıristiyan bir aile kurmaya çağrılanlar için; daha önceden bir aile kurmuş olanlar için ve şimdi eşlerine, evlatlarına sadakatli olmaya devam etmeye çağıranlar için; rahip olarak çoban hizmeti ve misyoner hizmeti vermeye çağrılanlar için; sessizlikte veya bir cemaatte yaşayarak, veya uzak ülkelerde de fakirlere hizmet ederek, yaşamlarını tamamıyla İsa’ya sunmaya çağrılanlar için bugün dua edelim. Kilisesinin, ihtiyacı olan armağanlardan eksik kalmaması için Rab devamlı çağırır. İnsanların, genç olsun, yaşlı olsun, İsa’nın çağrısına olumlu cevap verebilmek için bizim duamıza ihtiyaçları vardır çünkü günümüz dünyası bu konuda çocuklara ve gençlere yardımcı olmamaktadır, tersine onları engellemektedir ve onlar olumlu, sadakatli ve devamlı bir cevap vermekte zorlanmaktalar. Sapık bir nesilde yaşıyoruz! Problemli ve karanlık olan bu dünyanın etkisinden kurtulmak için ve ona göklerin yeniliğini ve güzelliğini getirmek için İsa’nın çağrılarına cevap veriyoruz!