ME
NU

OMELIE / Omelie TR

25 nov 2018
25/11/2018  -  OLAĞAN DEVRESİNİN 34. PAZARI - B YILI

25/11/2018  -  OLAĞAN DEVRESİNİN 34. PAZARI - B YILI

MESİH İSA'NIN KRALLIĞININ BAYRAMI

 

Birinci okuma  Daniel 7,13-14 * Mezmur  93 * İkinci okuma  Esinleme 1,5-8 * İncil  Yh. 18,33-37

 

Önceden Meyem'le konuşurken, Melek Cebrail, İsa'dan, Allah'ın tüm halka vaat ettiği kral olarak, bahsetti. "Rab Allah O'na, atası Davut'un tahtını verecek. O da sonsuza dek Yakup'un soyu üzerinde egemenlik sürecek, ve egemenliğinin sonu gelmeyecektir" (Lk. 1,32). Sonra İsa da, Allah'ın Hükümranlığından söz etmeye devam etti. Kendisinin o Hükümranlığının mirasçısı olduğunu bilerek, öğrencilerine bunu vaat etti: "Babam bana nasıl bir egemenlik verdiyse, ben de size bir egemenlik hazırlıyorum... Tahtlar üzerinde oturarak İsrail'in on iki oymağını yargılayacaksınız" (Lk. 22,29).

İsa'nın bahsettiğin hükümranlık, Allah'ın Hükümranlığıdır: insanların hükümdarlıkları ile karşılaştırılamayan bir gerçektir. "Ulusları önderleri egemenlik hırsıyla yönetirler" diye İsa söyledi, "fakat sizin aranızda böyle olmayacak"; O'nun Krallığının önderleri olarak seçilmiş insanlar, böyle olmamalıdır. Nitekim İsa da, "hizmet etmeye ve canını birçokları uğruna fidye olarak vermeye" gelen bir kraldır!

Bugün İsa'yı Pilatus'un önünde görmekteyiz. Pilatus, bir çok ulusu şiddetle ezip hükmeden otoritenin temsilcisiydi. İsa, bu otoritenin kendisiyle aynı seviyede olmadığını açıklıyor. İsa'nın krallığı, insanların silahlarına muhtaç değildir, şiddeti, kaba gücü, korkuyu kullanmıyor, yeryüzündeki krallarla rekabete girmiyor. O'nun krallığı kendisini zorla kabul ettirmek istemiyor; tersine ona boyun eğmek isteyen herkes, serbestçe ve sevgiyle, dinlemeyi bilen o sevgiyle, bunu yapıyor!

Mesih İsa, kral unvanını kabul ediyor, fakat onu açıklamak da istiyor, çünkü bu unvan, insanlar tarafından normal olarak anlaşılmış olduğu gibi, değildir. İsa, kraldır, çünkü "hakikate tanıklık etmek için" dünyaya geldi.

Pilatus bu cevabı anlamak istemedi. Bizler ise bunu anlamaya çalışalım. "Hakikat" ; "artık gizli olmayan", "ortaya çıkan", "ışığa getirilen"dir. Allah'ımız saklıydı: Hiçbir insan O'nu görmedi ve göremiyor. Fakat İsa'nın dünyaya gelişi ile, Allah kendisini gösterdi, ışığa geldi, artık "geçmiş çağlardan ve kuşaklardan gizlenmiş" değildir (Kol. 1,26). İsa'nın kendisi, Peder'in yüzünü gösteren ışıktır, O'nun düşüncesini tanıtan Sözdür, O'nun sevgisinin bütünlüğünü ileten Yaşamdır! İsa, "hakikate tanıklık etmek için" geldi: Kendi hayatı aracılığıyla, Allah'ın karşılıksız büyük sevgisini, kutsallığını ve merhametini görünebilir kılar. Bunun için birçokları, "hakikatten yana olanlar", sesini işitip, O'nu izleyip, severler. Mesih İsa'nın krallığı insan yüreğini kendine çekiyor, çünkü O'nun, izlenilmeye layık olduğunu hissediyorlar; O'na itaat etmek, özgür kılar, teselli eder, geliştirir, hayatımız da değerli ve faydalı kılar!

Aziz Yuhanna, Apokalips Kitabının başlangıcında, İsa'yı "tüm dünya kralları üzerinde egemenlik süren ve sadık olan" olarak tanıtmaktadır. O'nu görünce, herkes davranışını değiştirecek: "O'nun bedenini delmiş olanlar bile" O'nu görüp, "O'nun üzerinde ağlayıp, sızlanacaklar", yani pişman olup tövbe edecekler. Çünkü onlar, kendilerinin aldandıklarını ve insanlığın gerçek ilerlemesini engellediklerini fark edecekler.

 

Bugün hepimiz beraber Kralımızı övelim, O'na şükredelim: Böylece sevincimiz ve aramızdaki birlik büyüyecek. Ve 'dışardan' bize bakanlar, Mesih İsa'nın Hükümranlığının ne kadar güzel ve çekici olduğunu görecekler!

Bugün İsa'yı övelim, fakat sadece sözlerle ve ilahilerle değil, ilk önce eylemlerle bunu yapalım! Mesih İsa, hayatını veren bir Kraldır: Bizler de Hükümranlığında, kardeşlerimize ve herkese sevgiyle hizmet ederek, yaşayalım. Bu şekilde herkes, Rab'bimiz İsa'nın şefkatini tadacak, ışığını görecek, O'nun, insana gerçek iyilik eden tek kişi olduğunu anlayacaktır.

Daniel'in Peygamber İsa'nın kral olacağı Egemenliğinin büyüklüğünü görüyor: "O'nun Egemenliği, ebedi bir egemenliktir, ortadan kalkmayacak. O'nun Krallığı, yıkılmayacak bir krallıktır". Bu Hükümranlığın sonu olmayacak çünkü oraya girenler, özgürce girip sevinçle kalıyorlar; korkmadan ve büyük bir tatminle her gün Rab'be hizmet ediyorlar ve aynı zamanda O'ndan hizmet ediliyorlar.

Tarih boyunca bir çok "büyük", İsa'nın Hükümranlığını yok etmeye çalıştı ve günümüzde de çalışıyor, fakat yalnızca, bencil niyetle oraya girenlerden onu arındırmayı başaracaklar. Sonuç olarak, bu Krallığın kurulduğu ve getirdiği sevgi, daha açık ve belli bir şekilde parlayacaktır!

 

Rab'bimiz, Kralımız, bize hizmet ve iyilik eden İsa, sana övgüler olsun!

 

OKUMALAR 

 

Birinci okuma  Daniel 7,13-14

 

"Gece görümlerimde göğün bulutlarıyla İnsanoğlu'na benzer birinin geldiğini gördüm. Eskiden beri var olanın yanına doğru ilerledi, onun önüne getirildi.

Ona egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Bütün halklar, uluslar ve her dilden insan ona tapındı. Egemenliği hiç bitmeyecek sonsuz bir egemenlik, krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır.

 

Mezmur  93

 

RAB egemenlik sürüyor, görkeme bürünmüş,

Kudret giyinip kuşanmış.

Dünya sağlam kurulmuş, sarsılmaz.

Ya RAB, tahtın öteden beri kurulmuş,

Varlığın öncesizliğe uzanır.

Koşulların hep geçerlidir;

Tapınağına kutsallık yaraşır

Sonsuza dek, ya RAB.

 

İkinci okuma  Esinleme 1,5-8

 

Var olan, var olmuş ve var olacak olandan, O'nun tahtının önünde bulunan yedi ruhtan ve ölüler arasından ilk doğan, dünya krallarına egemen olan güvenilir tanık İsa Mesih'ten sizlere lütuf ve esenlik olsun.
Yücelik ve güç sonsuzlara dek, bizi seven, kanıyla bizi günahlarımızdan özgür kılmış olan ve bizi bir krallık haline getirip Babası Allah’ın hizmetinde kâhinler yapan Mesih'in olsun. Amin.

İşte, bulutlarla geliyor!
Her göz O'nu görecek,
O'nun bedenini deşmiş olanlar bile.
O'nun için dövünecek yeryüzünün tüm halkları.
Evet, böyle olacak, amin!

İlk ve son ben'im

Var olan, var olmuş ve var olacak olan, gücü her şeye yeten Rab Allah diyor ki, «Alfa ve Omega ben'im.»

İncil  Yh. 18,33-37

 

Pilatus yine vali konağına girdi. İsa'yı çağırıp O'na, «Sen Yahudilerin Kralı mısın?» diye sordu.
İsa şöyle karşılık verdi: «Bunu kendiliğinden mi söylüyorsun, yoksa benim hakkımda başkaları mı sana söyledi?»
Pilatus, «Ben Yahudi miyim?» dedi. «Seni bana kendi ulusun ve başkâhinlerin teslim ettiler. Ne yaptın?»
İsa, «Benim krallığım bu dünyadan değildir» diye karşılık verdi. «Krallığım bu dünyadan olsaydı, yandaşlarım, Yahudilere teslim edilmemem için savaşırlardı. Oysa benim krallığım buradan değildir.»
Pilatus, «Demek sen bir kralsın, öyle mi?» dedi.
İsa, «Söylediğin gibi, ben kralım» karşılığını verdi. «Ben gerçeğe tanıklık etmek için doğdum, bunun için dünyaya geldim. Gerçekten yana olan herkes benim sesimi işitir.»