ME
NU

OMELIE / Omelie TR

16 set 2018
16/09/2018 - OLAĞAN DEVRE – 24. Pazar Günü – B

16/09/2018 - OLAĞAN DEVRE – 24. Pazar Günü – B

1.Okuma Yeşaya 50,5-9a * Mezmur 114/115 *2.Okuma Yakup 2, 14–18 * İncil Markos 8, 27–35

 

Havari Yakup’un sözleri daima güncel ve gereklidir. İman somutlaşmalıdır, görünür olmalıdır, yoksa boşuna bir oyuncak olur: Meyvesiz kalır!. Rab’bimiz Mesih İsa’ya olan imanımızı görünür kılan sevgi hareketleridir. Aziz Yakup bunlara “eylemler” diyor: “Eylemlerimle sana imanımı göstereceğim”! İmanı olduğunu söyleyen, ama bunu görünür kılmaya çalışmayan, iman yerine bir yanılsamaya sahiptir. Bunun için Aziz Pavlus imanın bir itaat olduğunu söyler. Kim Rab’bimiz Mesih İsa’ya iman ederse, O’na ve Kilisesindeki Havarilere itaat ederek, kendini inkâr etme pahasına da, sevip hizmet eder. Kendini inkâr etmek, iman eden kişi için ters bir şey değildir, çünkü iman eden kişi, haçtaki Rab’bine hayranlıkla bakıp haçta ölen O’nu sevmektedir.

Bugünkü İncil metni bize gerçek imanın sonucu ve meyvesi olan kendini sunmaya hazır sevgiyi göstermektedir. İsa’ya gerçek iman; duygulara değil, O’nun kişiliğinin canlı bir tanımasına dayanır. İsa öğrencilerine şöyle sormaktadır: “Halk benim kim olduğumu söylüyor?”. Halk, İsa’nın yaşama dönen İlyas olduğunu zannediyor ve de İlyas hakkında her şeyi bildiğinden dolayı öğrenecek yeni bir şey olmadığını, özellikle de değiştirecek hiçbir şey olmadığını düşünüyor.

İsa devam ediyor: “Ya sizler, kim olduğumu söylüyorsunuz?”. Öğrenciler için yeni bu soruyu cevaplandırmak daha da zor, o kadar ki sadece Petrus konuşuyor; cevabı gerçektir, fakat Petrus kendi de dediğinin anlamını bilmiyor: “Sen Mesih’sin”. Bu ifade; imanın temelidir, gerçek imanın temelidir, fakat sadece eğer o, gerçek bir şekilde, yani Allah’ın Sözüne uygun olarak kullanılırsa. Ancak ve ancak bu ifadeyi telaffuz etmenin neyi gerektirdiğini, ‘Mesih’in öğrencisi olmanın ne demek olduğunu de bildiğimizde, bu ifadenin anlamını bilebiliriz. Mesih olmak; peygamberlerin dediği gibi “acı çekmek, yaşlılar ve başkahinler tarafından reddedilmek, yazıcılar tarafından hor görülmek, öldürülmek ve üç gün sonra dirilmektir”. İlk okumada Yeşaya bu sırdan bazı şeyler açıklamaktadır: “Bana vuranlara sırtımı açtım, yanaklarımı uzattım sakalımı yolanlara. Aşağılamalardan, tükürükten yüzümü gizlemedim”. İsa’nın Mesih olduğuna inanmak; kendi yaşamını kaybetmekten, önemli kişiler tarafından hor görülmekten korkmamak ve haçını alarak O’nu takip etmektir.

Petrus verdiği cevabı, kendisinin bile anlamadığını göstermektedir: Nitekim Petrus İsa’nın, Kutsal Kitabına uygun Sözlerini azarlamaya başlayarak kendisini İsa’nın önüne koymaktadır. Petrus’un hayali; huzurlu yaşamak, insanların şanına kavuşmak, büyüklük arzularını doyurmaktır. O, İsa’nın Mesih olduğuna inanmaktadır, ama gururlu ve dünyevi insanların şartlarına ve düşüncelerine göre! İsa, bunlar şeytanın şartlarıdır, diyor. Ve de, korkmadan, Petrus’a arkasına, yani öğrencinin yerine dönmesini söylüyor. Şeytan insanların övgüsünü arar, Mesih ise Kutsal Yazılara itaati ister, imana ve Allah’ın planlarına sadakati arar. Allah’ın planı insanları Oğlu’nun haçı ile kurtarmaktır.

İsa’nın dünyayı haçı ile kurtardığını kabul edip bunun için O’nunla işbirliği yapmayı ve dünyanın günahı için O’nunla birlikte acı çekmeyi kabul ettiğimde, gerçekten imanlıyım, imanım sadece bir oyuncak değildir.

Bunun için Yakup bizi güçle imanımızı eylemlerimizle göstermeye çağırmaktadır: Fakirlerin ihtiyaçlarına dikkatli olalım, onlara hizmet etmeye hazır olalım, Allah’ın merhametini gerçekleştirmek için, fedakârlık gerekiyorsa da, kendimizi sunmaya hazır olalım. Bütün bunları İsa’nın öğrencisi; Rab’bine olan sevgisi için yapar, böylece herkes İsa’nın Mesih olması ne anlama geldiğini anlayabilecektir. Bu şekilde öğrenci, insanları seven gerçek Allah’ın tanığı olmaktadır: O Allah’ın ki insanları kendi için yaşama aldatmasından kurtarmak istiyor. Biz; günahkâr olan bizlere Baba’nın sevgisini gerçekleştirmek için ölen İsa’ya imanla itaat ederek bu aldatmadan savunmaktayız.

OKUMALAR

                                       

1.Okuma İşaya 50,5-9a

Rab Yahve kulağımı açtı, karşı koymadım, geri çekilmedim.

Bana vuranlara sırtımı açtım, yanaklarımı uzattım sakalımı yolanlara.

Aşağılamalardan, tükürükten yüzümü gizlemedim.

Rab Yahve bana yardım ettiği için utanç duymam.

Kararımdan dönmem, utandırılmayacağımı bilirim.

Beni haklı çıkaran yakınımda. Benden davacı olan kim, yüzleşelim,

Kimdir hasmım, karşıma çıksın. Bana yardım eden Rab Yahve'dir,

Kim suçlu çıkaracak beni? Onların hepsi giysi gibi eskiyecek, tümünü güve yiyip bitirecek.

 

Mezmur 114/115

RAB'bi seviyorum, çünkü O feryadımı duyar.

Bana kulak verdiği için, yaşadığım sürece O'na sesleneceğim.

Ölüm iplerine dolaşmıştım, ölüler diyarının kâbusu yakama yapışmıştı,

Sıkıntıya, acıya gömülmüştüm. O zaman RAB'be yakardım,

"Aman, ya RAB, kurtar canımı!" dedim.

RAB lütufkâr ve adildir, sevecendir Allahımız.

RAB saf insanları korur, tükendiğim zaman beni kurtardı.

Ey canım, yine huzura kavuş, öünkü RAB sana iyilik etti.

Sen, ya RAB, canımı ölümden, gözlerimi yaştan,

Ayaklarımı sürçmekten kurtardın.

Yaşayanların diyarında, RAB'bin huzurunda yürüyeceğim. 

 

2.Okuma Yakup 2, 14–18

 

Kardeşlerim, eğer bir kimse iyi eylemleri yokken imanı olduğunu söylerse, bu neye yarar? Öyle bir iman o kimseyi kurtarabilir mi? Bir erkek ya da kız kardeş çıplak ve günlük yiyecekten yoksunken, sizden biri ona, «Esenlikle git, ısınmanı ve doymanı dilerim» derse, ama bedenin gereksindiklerini vermezse, bu neye yarar? Aynı şekilde, tek başına eylemsiz iman da ölüdür.
Ama biri şöyle diyecektir: «Senin imanın var, benim eylemlerim var.» Eylemlerin olmadan sen bana imanını göster, ben de imanımı sana eylemlerimle göstereyim.

 

.İncil Markos 8, 27–35

 

İsa, öğrencileriyle birlikte Filipus Sezariyesi'ne bağlı köylere gitti. Yolda öğrencilerine, «Halk, benim kim olduğumu söylüyor?» diye sordu.
Öğrencileri O'na şu karşılığı verdiler: «Vaftizci Yahya diyorlar. Ama kimi İlyas, kimi de peygamberlerden biri olduğunu söylüyor.»
O da onlara, «Ya siz, ben kimim dersiniz?» diye sordu.
Petrus, «Sen Mesih'sin» cevabını verdi.
Bunun üzerine İsa bu konuda kimseye bir şey söylememeleri için onları uyardı.

İsa ölüp dirileceğini önceden bildiriyor

İsa, İnsanoğlu'nun çok acı çekmesi, ihtiyarlar, başkâhinler ve din bilginlerince reddedilmesi, öldürülmesi ve üç gün sonra dirilmesi gerektiğini onlara anlatmaya başladı. Bunları açıkça söylüyordu. Bunun üzerine Petrus O'nu bir kenara çekip azarlamaya başladı.
Ama İsa dönüp diğer öğrencilerine baktı. Petrus'u azarlayarak, «Çekil önümden, Şeytan!» dedi. «Senin düşüncelerin Allah’ın değil, insanın düşünceleridir.»
Öğrencileriyle birlikte halkı da yanına çağırıp şöyle konuştu: «Ardımdan gelmek isteyen, kendini inkâr etsin, çarmıhını yüklenip beni izlesin. Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek; canını benimve Müjde'nin uğruna yitiren ise onu kurtaracaktır.