ME
NU

OMELIE / Omelie TR

11 nov 2018
11/11/2018 - OLAAN DEVRE - 32. PAZAR - B YILI

11/11/2018   - OLAAN DEVRE -   32. PAZAR - B YILI 

Birinci okuma 1Krallar 17,10-16 * Mezmur 146 * 襤kinci okuma 襤bran. 9,24-28 * 襤ncil Mk. 12,38-44

 

襤braniler'e mektup, bize kurtuluumuzun özünden bahsetmektedir: Birçoklar覺n günahlar覺n覺 ortadan kald覺rmak için, Mesih 襤sa, bütün zamanlar için geçerli kurban olarak, bir kez hayat覺n覺 verdi ve yarar覺m覺za Allah'覺n huzurunda kalmaktad覺r. O'nun bize ba覺lad覺覺 kurtuluumuz yüzünden, O'na kar覺 çok minnet duyarak ya覺yoruz ve ikinci geliini bekliyoruz. O zamanda O, dinlediimiz ve yüreimizde tuttuunuz Sözüne göre, dünyay覺 yarg覺layacakt覺r. O'nun yarg覺s覺 bizim için bir sürpriz olmayacak, çünkü O'nun sözlerini ve isteini tan覺maktay覺z. Bu yüzden 'ansl覺y覺z': Ebedi hayata bizi haz覺rlayan Rab’bi tan覺makla, büyük bir lütuf ald覺k! Büyük bir arzuyla O'na bakmaya, her Sözünü dinlemeye, her davran覺覺n覺 örenmeye çal覺al覺m.

Bugün okuduumuz 襤ncil'in metninde 襤sa'n覺n, çevresinde ne olup bittiine çok dikkatli olduunu görmekteyiz. O, önemli insanlar覺n davran覺lar覺n覺 görüyordu. Ve eer davran覺lar覺, küçüklerin ve sade insanlar覺n imanlar覺na engel olduysa, onlar覺 azarlaya haz覺r oluyordu. Kalabal覺a da bak覺yordu: Kalabal覺覺n, iman覺 derinletirmek ve kararlat覺rmak için yard覺mc覺 olan iyi davran覺lar覺n覺 örencilerine öneriyordu.

襤te din bilginleri: Onlar din hakk覺nda çok bilgili idiler ve önemli insanlard覺; ibadethanelerinde daima haz覺r bulunuyorlard覺. Herkes, örnek almak için, onlara bak覺yordu. Fakat 襤sa onlar覺n ne kadar bo insanlar olduklar覺n覺 görüyor ve yüreklerindeki büyüklük taslamas覺n覺 ve para tutkusunu da görüyor; onlar覺n, Allah'覺 sevmek için deil, tersine insanlar覺n dikkatini çekmek için, dualar覺 uzatt覺klar覺n覺n fark etmektedir. Onlar覺, örnek olacak insanlar olarak, görmek, tehlikelidir: Sade insanlar, ikiyüzlü din davran覺lar覺n覺 taklit edebilirler. 襤sa, kendisi için tehlikeli olmas覺na ramen, susmaz; kalabal覺覺n gözlerini açmak, onu, din bilginlerinin aldat覺c覺 yolundan kurtarmak istiyor.

Fakat 襤srail halk覺nda sadece kötü deil, çok iyi örnek olabilen insanlar da vard覺r. 襤te fakir ve dul bir kad覺n. O da, Mabetteki ba覺 kutusuna kendi ba覺覺n覺 at覺yor ve oradaki görevli yüksek sesle att覺覺 miktar覺 söyleyince, herkes onun yoksulluunu anl覺yor.

Onun iki kuruu, zenginlerin ba覺lar覺 önünde bir hiçtir. Fakat o iki kuru, örencilerini ça覺racak kadar, 襤sa'n覺n dikkatini çekiyor. Onlar neyi örenebilirler? 襤sa onlar覺, her eye ve insanlar覺n her davran覺lar覺na Allah'覺n gözleriyle bakmaya, Allah'覺n gördüklerini görmeye çal覺maya davet ediyor!

 

Allah'覺n, görünüe deil, yüree bakt覺覺n覺 bilmekteyiz. 襤te bu dul kad覺n覺n yürei, dierlerinin yüreinden, daha fazla imanla doludur. Bu kad覺n覺n eylemi, zenginlerin görülemeyen iman覺ndan daha büyük bir iman覺 gösteriyor. Onlar zenginliklerinden arta kalan覺 veriyorlar: Bu ekilde, Allah'覺n da, 'zenginliklerinden arta kalan' gibi, yani gereksiz olduunu, belirtiriyorlar. Onlara göre Allah olmasayd覺 bile, hiçbir ey deimeyecekti. Bu dul kad覺n ise, bir çocuk annesine gibi, Allah'a her eyini veriyor. Çocuk, annesinin her gün kendisiyle ilgilenmekten geri kalmayaca覺n覺, ona gereken her eyi vereceini biliyor: Annesinin ellerinin, kendi ellerinden daha iyice küçük hazinelerini koruyabileceini biliyor. Bu dul kad覺n, Allah'覺n ellerine her eyi teslim ederek, olgun, gerçek ve somut bir iman gösteriyor bize. Ona göre Allah, t覺pk覺 anne çocuu için gerekli olduu gibi, gereklidir ve paradan gelen emniyetten daha emindir!

襤sa örencilerinin bu iman覺 örenmelerini istiyor. Bu iman, birinci okumada, 襤lyas'覺n çok a覺r bir k覺tl覺k s覺ras覺nda yiyecekten yoksun kalan Sarepta’daki dul kad覺ndan istedii, ayn覺 imand覺r.

襤sa, Allah'覺n bizden daha iyi olduuna iman etmekten korkmamam覺za tevik ediyor. Göksel Pederimiz bütün ihtiyaçlar覺m覺za dikkat eder: O'na güvenip itaat ettiimizde gereini yapar!

 

Ayr覺ca bu günkü okumalardan, d覺 görünüe durmadan, Allah'覺n gördüklerini görebilmek için, her eye dikkatle bakmay覺 örenmekteyiz. O zaman s覺k s覺k, fakirlerin, modaya göre iyi giyinmemi olanlar覺n, önemli yerlerde görülmeyen insanlar覺n, hiç önem verilmeyenlerin, hakikatin ve kutsall覺覺n yolunda bizden daha ileri olduklar覺n覺 kefedeceiz!

 

OKUMALAR

 

Birinci okuma 1Krallar 17,10-16

Sarefat'a giden 襤lyas kentin kap覺s覺na var覺nca, orada dul bir kad覺n覺n odun toplad覺覺n覺 gördü. Kad覺na: "Bana içmek için biraz su verebilir misin?" dedi.

Kad覺n su getirmeye giderken 襤lyas yine seslendi: "Lütfen bir parça da ekmek getir."

Kad覺n, "Senin Allah’覺n yaayan RAB'bin ad覺yla ant içerim, hiç ekmeim yok" diye kar覺l覺k verdi, "Yaln覺z küpte bir avuç un, çömlein dibinde de az覺c覺k ya var. Görüyorsun, bir iki parça odun topluyorum. Götürüp olumla kendim için bir eyler haz覺rlayaca覺m. Belki de son yemeimiz olacak, ölüp gideceiz."

襤lyas kad覺na, "Korkma, git yiyeceini haz覺rla" dedi, "Yaln覺z önce bana küçük bir pide yap覺p getir. Sonra olunla kendin için yapars覺n.

襤srail'in Allah’覺 RAB diyor ki: 'Topraa yamur düünceye dek küpten un, çömlekten ya eksilmeyecek.'"

Kad覺n gidip 襤lyas'覺n söylediklerini yapt覺. Hep birlikte günlerce yiyip içtiler.

RAB'bin 襤lyas arac覺l覺覺yla söyledii söz uyar覺nca, küpten un, çömlekten ya eksilmedi.

 

Mezmur 146

Ne mutlu yard覺mc覺s覺 Yakup'un Allah’覺 olan insana,

Umudu Allah’覺 RAB'de olana!

Yeri göü,

Denizi ve içindeki her eyi yaratan,

Sonsuza dek sad覺k kalan,

Ezilenlerin hakk覺n覺 alan,

Açlara yiyecek salayan O'dur.

RAB tutsaklar覺 özgür k覺lar,

Körlerin gözünü açar,

襤ki büklüm olanlar覺 dorultur,

Dorular覺 sever.

RAB garipleri korur,

Öksüze, dul kad覺na yard覺m eder,

Kötülerin yolunuysa sapt覺r覺r.

RAB Allah’覺n sonsuza dek, ey Siyon,

Kuaklar boyunca egemenlik sürecek.

RAB'be övgüler sunun!

 

襤kinci okuma 襤branilere. 9,24-28

için deil, kurtulu Çünkü Mesih, as覺l kutsal yerin örnei olup elle yap覺lm覺 kutsal yere deil, ama imdi bizim için Allah’覺n önünde görünmek üzere as覺l göe girdi. Bakâhinin y覺ldan y覺la kendisinin olmayan kanla En Kutsal Yer'e giriinin tersine, Mesih kendisini tekrar tekrar sunmak için göe girmedi. Öyle olsayd覺, dünyan覺n kuruluundan beri Mesih'in tekrar tekrar ac覺 çekmesi gerekirdi. Oysa Mesih, kendisini bir kere kurban edip günah覺 ortadan kald覺rmak için çalar覺n sonunda ortaya ç覺km覺t覺r. Bir kez ölmek ve ondan sonra yarg覺lanmak nas覺l insanlar覺n kaderiyse, böylece Mesih de birçoklar覺n覺n günahlar覺n覺 yüklenmek için bir kez kurban edildi. 襤kinci kez, günah yüklenmek getirmek için kendisini bekleyenlere görünecektir.

 

襤ncil Markos 12,38-44

襤sa ders verirken öyle dedi: «Uzun kaftanlar içinde dolamaktan, meydanlarda selamlanmaktan, havralarda en seçkin yerlere ve ölenlerde baköelere kurulmaktan holanan din bilginlerinden sak覺n覺n. Dul kad覺nlar覺n mal覺n覺 mülkünü sömüren, gösteri için uzun uzun dua eden bu kiilerin cezas覺 daha da a覺r olacakt覺r.»

襤sa tap覺naktaki ba覺 kutusunun kar覺s覺nda oturmu, kutuya para atan halk覺 seyrediyordu. Birçok zengin kii kutuya büyük paralar att覺. Yoksul bir dul kad覺n da geldi, birkaç kuru deerinde iki bak覺r para att覺.
Örencilerini yan覺na ça覺ran 襤sa onlara öyle dedi: «Size dorusunu söyleyeyim, bu yoksul dul kad覺n kutuya herkesten daha çok para att覺. Çünkü dierlerinin hepsi, zenginliklerinden artan覺 att覺lar. Bu kad覺n ise yoksulluuna ramen, var覺n覺 younu, geçinmek için elinde bulunan覺n tümünü verdi.»