ME
NU

OMELIE / Omelie TR

30 set 2018
30/09/2018  -  OLAĞAN DEVRE  -  26. PAZAR  -  B YILI 

30/09/2018  -  OLAĞAN DEVRE  -  26. PAZAR  -  B YILI 

Birinci okuma * Sayılar 11,25-29 * Mezmur  19 * İkinci okuma Yakup 5,1-6 * İncil Mk. 9,38-43. 47-48

 

Mesih İsa, Allah'ın Oğlu, Yol, Hakikat ve Yaşamdır. Öğrencilerini eğiterek, onlara bilmeleri gereken haberleri değil de aksine onlara bir yaşam tarzı ve özellikle O'nunla yaşamaları gereken ilişkiyi öğretmektedir.

Öğrenci, İsa'dan özel bir yetki aldığı halde, bu yetkiye kibirle bağlanmamalıdır. Öğrenci aracılığıyla çalışan, her zaman, Rab İsa'dır! Ve İsa başka insanların imanı aracılığıyla da, farklı ve yeni şekilde çalışabilir. Mesih'in öğrencisinin yüreğinde hiçbir gurur, hiçbir kıskançlık olmamalıdır: Başka insanlar aracılığıyla da, Rab’bin Ruh'unu dünyada yaymasından, herkesin gönlünü kazanmasından memnun olmalıdır! Bugünkü İncil parçası bize bunu öğretmektedir: Eğer Hıristiyan olmayan bir kişi İsa'nın adına yalvarıp, Rab onun duasını yerine getirirse, bunun Kilise dışında gerçekleşmesine rağmen, bu olay Rab’be şan verir. İsa'ya güvenen insan, O'nun dostu olur: Bundan dolayı, Hıristiyan olmazsa da, Hıristiyanların dostu ve imanlıların kardeşi de olur! Herkes için İsa tek yargıçtır, tek merkez noktasıdır. Bugün okuduğumuz İncil, O'nunla olan ilişkimizi durmadan yenilememiz için, kendimizden emin olmamamız için, doğuştan beri Hıristiyan olanların yüreğinde sık sık var olan kibri yenmek için, Rab’bin davetidir!

Birinci okuma bize, Yeşu'nun kıskançlığı karşısında, Musa'nın nasıl davrandığını anlatmaktadır. Yeşu, kural dışında olan bir yerde iki kişinin peygamberlik yaptıkları için, kıskanıyordu. Musa Yeşu'yu, Allah'ın özgürlüğüne ve O'nun davranışına saygı göstermeye, O'nun yaptıklarını minnetle kabul etmeye davet eder. İsa da, Yuhanna'ya böylece cevap vermektedir.

"Bize karşı olmayan bizden yanadır" İsa'nın söylediği bu sözdeki "biz", güzel ve teselli eden bir kelimedir. İsa, kendisinin, Kilisenin başı ve onunla bir olduğunu bilmektedir! Kilise ile savaşmayan, Kilise ile dosttur. İkisinin ortası olan bir yol olamaz, çünkü İsa'nın önünde karar vermeden kimse kalamaz. İnsanlar ya O'nunla ya da O'na karşı olacaklar: Sonuç olarak, ya Kilise ile ya da Kilise'ye karşı olacaklar. Baş'a karşı olan kimse, Beden'e de karşı olur, aynen Beden'e karşı olan, Baş'a da karşıdır! Aziz Pavlus Şam yolunda bunu tecrübe etti. Kendisine, "Saul, Saul, neden bana zulmediyorsun?" diye hitap eden bir ses duydu. "Ey efendim, sen kimsin?" diye sorduğunda, bu cevabı duydu: "Ben, senin zulmettiğin İsa'yım". Aslında Pavlus Hıristiyanlara zulmediyordu! Aynı şekilde bir Hıristiyan’a, Hıristiyan olduğu için yapılmış bir sevgi eylemi, İsa'ya yapılmış olur.

Mesih İsa'nın üçüncü öğretişi skandal hakkındadır. Yunanca’da "skandal", yolda bulunan bir engeldir, yürümeye engel olan bir şeydir. Skandal, imanda henüz olgun ve emin olmayanın İsa'yı izlemesine, O'nun Sözünü dinlemesine, O'nun öğretişine göre yaşamasına engel olan her şeydir. Bu yüzden skandal; yüzeyselce iman hakkında şüpheleri dile getirmek, iğneleyici bir şekilde bir kardeşin iman kararını eleştirmek, Kilisenin otoritesine karşı konuşmak, kolayca pazar gününün duasından vazgeçmek, imana karşı olan bir fıkra için gülmek... vesairedir. Bu "küçük" hareketler, imanda zayıf olanlar için, herkesin kötü bir şeyin olduğunu anlayabildiği, mesela, bir cinayetten, daha zararlı engellerdir.

İnsanların tek Kurtarıcısı olan İsa, O'na doğru giden yürüyüşümüzde birbirimize yardımcı olmamızı istiyor. Ciddi sözlerle, davranışlarımıza dikkatimizi çekiyor. Hareketlerimiz, iman yürüyüşümüze da engel olabilirler. "Eğer elin seni günah işlemeye sürüklerse, kes onu!" Hiçbir Aziz kendi elini kesmedi! Fakat imanda olgun kardeşler, imanları zarar görünce, kendi işlerini değiştirdiler (el), bazı eğlence yerlerine gitmekten vazgeçtiler (ayak!), kötü kitapları, dergileri atıp, bazı televizyon programlarına ve web sayfalarına bakmadılar (göz!).

Aziz Yakup, bizi özellikle zenginlikten sakındırıyor. Zenginliğin büyük çekim gücü, imanımıza, sevgimize ve Rab İsa'ya tanıklık etmemize kolayca engel olabilir. En büyük hazine olan Rab’bimiz Mesih İsa'yı, asla gözlerimizden kaçırmamalıyız. Aynı zamanda insanlara, özellikle fakir ve muhtaç olanlara karşı, dikkatli olmalıyız, çünkü Rab’bimizin yüreği dünyanın bütün "küçüklerine" açıktır!

 

OKUMALAR

 

Birinci okuma Sayılar 11,25-29

 

Sonra RAB bulutun içinde inip Musa'yla konuştu. Musa'nın üzerindeki Ruh'tan alıp yetmiş ileri gelene verdi. Ruh'u alınca peygamberlik ettilerse de, daha sonra hiç peygamberlik etmediler.

Eldat ve Medat adında iki kişi ordugahta kalmıştı. Seçilen yetmiş kişi arasındaydılar ama çadıra gitmemişlerdi. Ruh üzerlerine konunca ordugahta peygamberlik ettiler.

Bir genç koşup Musa'ya, "Eldat'la Medat ordugahta peygamberlik ediyor" diye haber verdi.

Gençliğinden beri Musa'nın yardımcısı olan Nun oğlu Yeşu, "Ey efendim Musa, onlara engel ol!" dedi.

Ama Musa, "Sen benim adıma mı kıskanıyorsun?" diye yanıtladı, "Keşke RAB'bin bütün halkı peygamber olsa da RAB üzerlerine Ruhu'nu gönderse!"

 

Mezmur  19

 

RAB'bin kuralları doğrudur, yüreği sevindirir,

RAB'bin buyrukları arıdır, gözleri aydınlatır.

Onlara altından, bol miktarda saf altından çok istek duyulur,

Onlar baldan, süzme petek balından tatlıdır.

Kim yanlışlarını görebilir?

Bağışla göremediğim kusurlarımı,

Bilerek işlenen günahlardan koru kulunu,

İzin verme bana egemen olmalarına!

O zaman büyük isyandan uzak,

Kusursuz olurum.

Ağzımdan çıkan sözler,

Yüreğimdeki düşünceler,

Kabul görsün senin önünde,

Ya RAB, kayam, kurtarıcım benim!

 

İkinci okuma Yakup 5,1-6

 

Dinleyin şimdi ey zenginler, başınıza gelecek felaketlerden ötürü feryat ederek ağlayın. Servetiniz çürümüş, giysinizi güve yemiştir. Altınlarınız, gümüşleriniz pas tutmuştur. Bunların pası size karşı tanıklık edecek, etinizi ateş gibi yiyecektir. Son günlerde servetinize servet kattınız. Bakın, ekinlerinizi biçmiş olan işçilerin haksızca alıkoyduğunuz ücretleri size karşı haykırıyor. Orakçıların feryadı, tüm güçlere egemen olan Rab'bin kulağına erişti. Yeryüzünde zevk ve bolluk içinde yaşadınız. Boğazlanacağınız gün için kendinizi besiye çektiniz. Size karşı koymayan doğru kişiyi yargılayıp öldürdünüz.

 

İncil Markos. 9,38-43. 47-48

Yuhanna O'na, «Öğretmenim» dedi, «senin adınla cin kovan birinigördük, ama bizi izleyenlerden olmadığı için ona engel olmaya çalıştık.»
Ona engel olmayın!» dedi İsa. «Çünkü benim adımla mucize yapıp da hemen ardından beni kötüleyecek kimse yoktur. Bize karşı olmayan, bizden yanadır. Size doğrusunu söyleyeyim, Mesih'e ait olduğunuz için sizlere bir bardak su içiren ödülsüz kalmayacaktır.

«Kim bana iman eden bu küçüklerden birini günaha düşürürse, boynuna kocaman bir değirmen taşı geçirilip denize atılması kendisi için daha iyi olur. Eğer elin seni günaha sokarsa, onu kes. Çolak olarak yaşama kavuşman, iki el sahibi olarak sönmez ateşe, cehenneme gitmenden iyidir. Eğer ayağın seni günaha sokarsa, onu kes. Tek ayaklı olarak yaşama kavuşman, iki ayak sahibi olarak cehenneme atılmandan iyidir. Eğer gözün seni günaha sokarsa, onu çıkarıp at. Tanrı'nın Egemenliğine tek gözle girmen, iki göz sahibi olarak cehenneme atılmandan iyidir.

Oradakileri kemiren kurt ölmez,
yakan ateş de sönmez.'