ME
NU

OMELIE / Omelie TR

23 set 2018
23/09/2018  -  OLAĞAN DEVRE  -  25. PAZAR  -  B YILI

23/09/2018 . Olağan Devre - 25.  Pazar - B Yılı

Okuma * Bilgelik 2,17-20 * Mezmur 54 *2.Okuma * Yakup  3,16 - 4,3 * İncil * Mk. 9,30-37

 

Bu günkü İncil parçası bize iki önemli gerçek öğretmektedir; birinci okuma ise bu iki gerçeğin birincisini, Yakup’un mektubu da ikincisini yorumlamaktadır.

Mesih İsa ara sıra kendi öğrencileri ile tek başına kalmak istiyordu; onlara çekeceği ıstıraplarını açıklamak, onları kendi hayatlarında önemli ve derin değişimleri için hazırlatmak istiyordu. Mesih İsa peygamberlerin sözlerinden ve diğer Kutsal Yazılar'dan dürüst Olanın, Allah'ın dostun çok dert çekeceğini biliyordu: Ölüme mahkûm olacaktır, idam edilecektir; fakat aynı zamanda Peder’in gücü tarafından desteklenecektir.

Bilgelik kitabından alınmış birinci okuma bize Mesih İsa'nın düşmanları tarafından hazırlanan ıstıraplarının bir nevi fotoğrafı gibidir: "Dürüst insana tuzak kuralım, çünkü o bizi rahatsız ediyor... Onu suçlayarak utanç verici bir ölüme mahkûm edelim, çünkü kendisini koruyacaklarını iddia etmedi mi?". Mesih İsa bu sözleri biliyordu; Kutsal Yazıların ilahi sözler olduğunu biliyordu ve bunların kendi hayatında gerçekleşeceklerini de biliyordu. Bundan dolayı, kendi öğrencilerine, tereddüt etmeden, şunları söylüyor: "İnsanoğlu insanların eline teslim edilecek, insanlar tarafından öldürülecektir" ama aynı zamanda "öldürüldükten üç gün sonra dirilecektir" diye eklemektedir.

Öğrencileri anlamayıp susuyorlar. Öğretmenlerinin sözlerini ciddiye almayı bilmiyorlar. Bu nevi olaylar, onlara göre, imkansızdır ve bunları yaşamaya hazırlanmıyorlar. Susuyorlar ve İsa'nın bu sözlerini derinleştirmiyorlar. Bu sözler Tarih'in en önemli olaylarıyla ilgilidir, fakat öğrencilerin aklı ve dikkati başka taraflara yönelmektedir. Onlara göre Allah'ın Hükümranlığı başka bir şekilde gelmeli. Onlar dünyevi bir hükümranlığı tasavvur ediyorlar ki, onlar da bu krallıkta önemli yerler sahibi olacaklardır. Demek ki, onlar sadece gelişigüzel insanlar gibi düşünüyorlar, diğer insanlardan farklı değiller. Ben de onlardan farklı değilim.

Mesih İsa kendi ölümünden ve dirilişinden bahseder, halbuki onlar hala bu dünyamıza iyici ve sağlam bir şekilde bağlanmışlar. Bu dünyada önemli olan; diğer insanlar önünde saygılı olmak, onların hayranlığını uyandırmaktır. Bu gerçek bana Hıristiyanlar arasında gerçekleşen bazı olayları hatırlamaktadır: Bir çok kişi diğerlerin hayranlığını aramaktadır ya da gereken ilgiyi görmemekten dolayı üzülmektedirler ya da kıskanıyorlar, çünkü biri onlardan daha zengin ve ya daha önemli bir makamda oturmaktadır. Ben de vaaz etmekte olduğum zaman bazen bir nevi korku hissediyorum, belki biri beni kötü bir şekilde yargılayacaktır, diye...

İnsanlar arasında bir makam! Sanki Allah'ın hükümranlığı dünyevi bir krallık gibi olacakmış. Ama, Allah'a şükür, Allah'ın Hükümranlık, Allah’ın krallığıdır. Onda bir tek yargıç olmaktadır, o da Allah'tır, herkesi ve özellikle küçük olanları, unutulanları, zayıf olanları seven Peder'dir. Allah’ın Hükümranlığında Allah’ın düşüncesi önemlidir. Allah, kendini küçük yapanları, başkalarına yardımcı olanları tercih etmektedir, çünkü bu sevgi kendi sevgisine çok benzemektedir. Öğrencileri bu öğretişi unutmasınlar diye, işte Mesih İsa bir çocuğu alıp ortalarına koyuyor. Küçük çocuk dikkate muhtaçtır, çünkü küçüktür. Bir hizmetçi; önemli bir kişiye hizmet ederse, kendisi de önemli olur. İsa için bir çocuk önemlidir! Bunun için bir çocuğa, İsa'nın adına hizmet etmek, işte birinci olmaya giden götüren yol budur. Mesih İsa da bu şekilde davrandı; O; günahkârların hizmetçi oldu, günaha düşmüş olanları kaldırmak için kendini alçalttı.

Mesih İsa'nın bu öğretişini Aziz Yakup da dile getiriyor.

Büyük olmak hırsı; kıskançlık uyandırır ve kıskançlık sürtüşmelere, karışıklığa, her nevi kötülüklere, tutkulara, kavgalara, savaşlara yol açmaktadır. Bunun için Hıristiyan olan kişi, gökten inen bilgeliği aramaktadır: Bu bilgelik tertemiz, barışçı, hoşgörülü, merhametlidir. Bu bilgeliğe sahip olan kişilere rastlamak ne güzeldir! Aramızda bu nevi insanlar vardır, gerçekten: Kimi kardeşlerle kavga etmemek için, mirastan vazgeçiyor, kimi eşine ve ailesine sadık kalmak için horgörünüme tahammül ediyor, kimi de dürüstçe yaşabilmek için kendi işi kaybediyor... İsa’ya olan itaatten, O’nun uysallığı ve alçakgönüllülüğünden doğan bu davranışlar; yüzeysel gözünden kaçmaktadır, ama kendi çevrelerine nur, barış, lütuf, uyuşma ve sağlık getirmektedir.

Bugün, kardeşlerimize alçakgönüllülükle hizmet etmeye başlayarak, Rab İsa'dan bu bilgeliği dilemek istiyorum!

OKUMALAR

 

  1. Okuma Bilgelik 2,17-20

 

"Erdemli kişi için pusuya yatalım, çünkü o bizi öfkelendiriyor, Yaşam biçimimize engel oluyor, Yasalara uymadığımız için bizi eleştiriyor, Bizi eğitimimize kötülük etmekle suçluyor.

Bakalım, söyledikleri doğru mudur, Görelim, onun sonu ne olacak.

Eğer erdemli insan Allah’ın oğlu ise, Allah onun tarafını tutacak, Onu yakalayan düşmanlarının elinden kurtulacaktır.

Canını yakarak ve işkence ederek onu sınayalım, Bu şekilde onun inceliğini araştıralım, Dayanma gücünü deneyelim.

Onu suçlayarak utanç verici bir ölüme bırakalım, Değil mi ki onu koruyacaklardır -eğer sözüne inanacaksak."

 

Mezmur  54

Ey Allah, beni adınla kurtar,

Gücünle akla beni!

Çünkü küstahlar bana saldırıyor,

Zorbalar canımı almak istiyor,

Allah'a aldırmıyorlar.

İşte Allah benim yardımcımdır,

Tek desteğim Rab'dir.

Düşmanlarım yaptıkları kötülüğün cezasını bulsun,

Sadakatin uyarınca yok et onları.

Ya RAB, sana gönülden bir kurban sunacağım,

Adına şükredeceğim, çünkü adın iyidir.

 

2.Okuma Yakup  3,16 - 4,3

Nerede kıskançlık ve bencillik varsa, orada karışıklık ve her tür kötülük vardır. Ama gökten inen bilgelik her şeyden önce paktır, sonra barışçıl, yumuşak ve uysaldır. Merhamet ve iyi meyvelerle doludur. Kayırıcılığı ve ikiyüzlülüğü yoktur. Barış içinde eken barış yapıcıları doğruluk ürününü biçerler. Aranızdaki kavga ve çekişmelerin kaynağı nedir? Bedenlerinizin üyelerinde savaşan tutkularınız değil mi? Bir şey arzu ediyorsunuz, ama elde edemeyince adam öldürüyorsunuz. Kıskanıyorsunuz, ama isteğinize erişemeyince çekişiyor ve kavga ediyorsunuz. Elde edemiyorsunuz, çünkü Tanrı'dan dilemiyorsunuz. Dilediğiniz zaman da dileğinize kavuşamıyorsunuz. Çünkü kötü amaçla, tutkularınız uğruna kullanmak için diliyorsunuz.

 

İncil Markos 9,30-37

Oradan ayrılmış, Celile bölgesinden geçiyorlardı. İsa hiç kimsenin bunu bilmesini istemiyordu. Öğrencilerine ders verirken şöyle diyordu: «İnsanoğlu, insanların eline teslim edilecek ve öldürülecek, ama öldürüldükten üç gün sonra dirilecek.» Onlar bu sözleri anlamıyor, İsa'ya soru sormaktan da korkuyorlardı.

Kefernahum'a vardılar. Eve girdikten sonra İsa onlara, «Yolda aranızda neyi tartışıyordunuz?» diye sordu. Hiç birinden ses çıkmadı. Çünkü yolda aralarında kimin en büyük olduğunu tartışmışlardı.
İsa oturup Onikileri yanına çağırdı. Onlara şöyle dedi: «Birinci olmak isteyen en sonuncu olsun, herkesin hizmetkârı olsun.»
Küçük bir çocuğu alıp orta yere dikti, sonra onu kucağına alarak onlara şöyle dedi: «Böyle bir çocuğu benim adım uğruna kabul eden, beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni değil, beni göndereni kabul etmiş olur.»