ME
NU

OMELIE / Omelie TR

29 lug 2018
29/07/2018 - OLAAN DEVRE - 17. PAZAR - B YILI

29/07/2018 - OLAAN DEVRE - 17. PAZAR - B YILI 

Birinci okuma 2.Krallar 4,42-44 *Mezmur 145 *襤kinci okuma Efes 4,1-6 *襤ncil Yh 6,1-15

 

"Herkesin gözleri senin üzerinde, hepsi umut içindedirler. Zaman覺nda verirsin onlar覺n yiyeceklerini". Mezmurun bu sözlerinin, hem peygamber Elia arac覺l覺覺yla (1. okuma) hem de, özellikle, 襤sa arac覺l覺覺yla, gerçekletiklerini görmekteyiz. Peygamber Elia armaan olarak ald覺覺 ekmein, halk覺 doyurmak için az olmad覺覺ndan emindir. Allah'覺 cimri olmakla suçlamay覺z! Biz de, O'nun gibi, eli aç覺k olursak, hiçbir eksik olmaz!

襤sa, Elia'dan daha çok emindir: Pasah Bayram覺ndan evvelki günlerde, büyük bir kalabal覺k, Yerualem'e gitmek yerine, O’na gidiyordu. Bu demek ki, kalabal覺k bütün yürekle 襤sa'y覺, Allah'覺 arand覺覺 gibi, aramaktad覺r: Hiçbir eyi yememek pahas覺na bile! 襤sa kalabal覺覺 ve onlar覺n iman覺n覺 görmektedir: Bu kalabal覺k; Kendisinde Kurtar覺c覺y覺, Allah'覺n Sözünü bulduundan emindir. 襤sa onlar覺 dü k覺r覺kl覺覺na uratmak istemiyor! Fakat art覺k 襤sa tek ba覺na deildir, O’nun yan覺nda örencileri var, bunun için O, kalabal覺k için örencileri ile birlikte bir ey yapmak istiyor: Onlar 襤sa'n覺n projelerine kat覺lmal覺d覺rlar!

Örencileri ne yapacaklar? Filipus a覺r覺yor, cüzdan覺 düünüp hesap yap覺yor, ama bir çözüm bulamaz. Andreas ise etraf覺na bak覺yor, yemek var m覺 diye bak覺yor, fakat ellerindeki o kadar az ki kesinlikle yetmez. 襤sa ise kendisine verileni, az olsa da, ciddiye al覺yor: Peder'e sunan ve O'nun elinden, armaan olarak, gelen her ey, herkes için olacakt覺r!

襤sa'ya itaat ederek, herkes otlar覺n üstüne oturuyor: Musa bile o kadar büyük olmad覺! Musa taraf覺ndan k覺lavuz edilen halk, ayakta durmal覺yd覺, çölde yürümeliydi, bir dinlenme yerini uzunca beklemeliydi. 襤sa, Musa'dan daha büyüktür. O, yeni bir halk kurup onu hemen gerçek bir dinlenme yerine götürendir. O, bu halk için yeni bir yaama ve beraber olma ekline bal覺yor: Bu, karde gibi bir yaama eklidir, yani herkes kendini ve bütün mallar覺n覺 Allah'a sunar; böylece hiç kimsenin eksii kalmaz. Çocuun verdii be ekmekle doymu insanlar çok, Elia'n覺n doyurduu olanlardan daha çok: Be bin kii! Yerualem'deki ilk Kilise gibi (Hav. Kit. 4,4)! Nitekim Havariler örendiler: 襤lk Kilise böyle yaayacakt覺r, bütün eylerini paylaarak!

Baka bir yenilik var: 襤sa'n覺n Havarileri taraf覺ndan da覺t覺lm覺 ekmekten kalan parçalar, yiyenlerin ellerinde kalm覺yor: Hiç kimse bunu biriktirmemeli, hiç kimse bununla zenginlememeli; o ekmek Havarilerin ellerine dönmeli, çünkü onlara; Allah'覺n armaan覺 olan Ekmek'le, kardeliin ve birliin Ekmei'yle halk覺 besleme görevi yeniden verilecektir.

Kalabal覺k 襤sa'n覺n kim olduunu anlad覺, ama tamamen deil, hatta en önemli eyi anlamad覺. Onlar 襤sa'n覺n kral olmas覺n覺 istiyorlar, fakat onlar覺n maddi refah覺 ile ilgilenen bir kral... 襤sa gerçek krald覺r, fakat O, Allah'覺n Hükümranl覺覺n覺n kral覺d覺r: 襤nsanlar覺n bencil dileklerine itaat edemeyen bir krald覺r! Allah'覺n Hükümranl覺覺n覺n kral覺, Peder'e itaat etmeli, O'nun babal覺覺n覺 göstermelidir. Ve bunu göstermek için, insanlara, karde olarak, yaamay覺 öretmelidir! 襤sa dünyevi bir kral gibi emretmek yerine, insanlar覺n günahlar覺ndan affedilmeleri için hayat覺n覺 verecek; yoksa onlar, karde olarak, yaayamayacaklar! Bunun için 襤sa, kalabal覺ktan uzakla覺p kardeliin düman覺 olan iktidara geçme h覺rs覺n覺 dua arac覺l覺覺yla yenmek için tek ba覺na daa çekiliyor.

Aziz Pavlus'un metni; imanl覺lar覺n, karde olarak, yaamalar覺 gerektiinin çok derin nedenlerini s覺ral覺yor: Tek bir bedeniz, tek bir Ruh bizi canland覺r覺yor, ayn覺 ümidimiz var, tek bir çar覺ya, tek bir imana, tek bir vaftize çar覺ld覺k, ayn覺 ve tek Rabbe itaat etmekteyiz! Tap覺nd覺覺m覺z Allah, herkesin Peder'idir, bu yüzden O'nun ailesinde bölünmeler yaratmamal覺y覺z! Bizi karde isteyen Allah'覺n isteinin sahte tan覺klar覺 olmamal覺y覺z!

Alçakgönüllülük, yumuak huyluluk, sab覺r, hogörü, bir eyi kaybetme pahas覺na bar覺 aramak: Bunlar, h覺ristiyan hayat覺n kurallar覺d覺r. Bencil al覺kanl覺klar覺m覺z için zor ve sert kurallard覺r, fakat uyumu, bar覺覺, aram覺zdaki kardelik gelimesini salamak için çok etkinlerdir. Ve biz; paylamay覺 bilen, elimizdeki, az olursa olsun, varolan覺 vermeyi bilen, Havarilerin elleri arac覺l覺覺yla, hayat覺m覺z için gerçekten gerekli olan覺 minnettarl覺kla 襤sa'dan kabul etmeyi bilen bir halk olaca覺z. Böylece çok kardelerle beraber Rabbin önünde ‘oturama’ sevincini tadabileceiz.

 

OKUMALAR

 

1.Okuma *2Krallar 4,42-44

 

Baal-alia'dan bir adam geldi. Allah adam覺na o y覺l ilk biçilen arpadan yap覺lm覺 yirmi ekmekle taze buday baa覺 getirdi. Elia ua覺na, "Bunlar覺 halka da覺t, yesinler" dedi.

Uak, "Nas覺l olur, bu yüz kiinin önüne konur mu?" diye sordu. Elia, "Halka da覺t, yesinler" diye kar覺l覺k verdi, "Çünkü RAB diyor ki, 'Yiyecekler, biraz覺 da artacak.' "

Bunun üzerine uak yiyecekleri halk覺n önüne koydu. RAB'bin sözü uyar覺nca halk yedi, biraz覺 da artt覺.

 

2.Okuma Ef 4,1-6

 

Bu nedenle, Rab'bin uruna tutuklu olan ben, ald覺覺n覺z çar覺ya yara覺r biçimde yaaman覺z覺 rica ederim. Her zaman alçakgönüllü, yumuak huylu ve sab覺rl覺 olun. Birbirinize sevgiyle, hogörüyle davran覺n. Ruh'un birliini esenlik ba覺yla korumaya gayret edin. Çar覺n覺zdan doan tek bir ümide çar覺ld覺覺n覺z gibi, beden bir, Ruh bir, Rab bir, iman bir, vaftiz bir, her eyin üzerinde, her eyle ve her eyde olan herkesin Allah’覺 ve Babas覺 birdir.

襤ncil Yh 6,1-15

 

Bundan sonra 襤sa, Celile (Taberiye) gölünün kar覺 yakas覺na geçti. Büyük bir kalabal覺k O'nun ard覺ndan gidiyordu. Çünkü hastalar üzerinde yapt覺覺 mucizeleri görmülerdi. 襤sa daa ç覺k覺p orada örencileriyle birlikte oturdu. Yahudilerin F覺s覺h bayram覺 yak覺nd覺.
襤sa ba覺n覺 kald覺r覺p büyük bir kalabal覺覺n kendisine doru geldiini görünce Filipus'a, «Bunlar覺 doyurmak için nereden ekmek alal覺m?» diye sordu. Bu sözü onu s覺namak için söyledi, kendisi ne yapaca覺n覺 biliyordu.
Filipus O'na u cevab覺 verdi: «Her birinin az bir ey yiyebilmesi için iki yüz dinarl覺k ekmek bile yetmez.»
Örencilerinden biri, Simun Petrus'un kardei Andreya, 襤sa'ya dedi ki, «Burada be arpa ekmeiyle iki bal覺覺 olan bir çocuk var. Ama bu kadar adam için bunlar nedir ki?»
襤sa, «Halk覺 yere oturtun» dedi.
Oras覺 çimenlik bir yerdi. Böylece halk yere oturdu. Oradaki erkeklerin say覺s覺 be bin kadard覺. 襤sa ekmekleri ald覺, ükrettikten sonra oturanlara istedikleri kadar da覺tt覺. Bal覺klarla da ayn覺 eyi yapt覺. Herkes doyunca 襤sa örencilerine, «Art覺klar覺 toplay覺n, hiçbir ey ziyan olmas覺n» dedi.
Be arpa ekmeinden yiyenlerin b覺rakt覺覺 art覺klar覺 toplad覺lar ve bunlarla on iki sepet doldurdular. Halk, 襤sa'n覺n yapt覺覺 mucizeyi görünce, «Gerçekten dünyaya gelecek olan peygamber budur» dedi.
襤sa onlar覺n gelip kendisini kral yapmak üzere zorla götüreceklerini bildiinden tek ba覺na yine daa çekildi.