ME
NU

OMELIE / Omelie TR

11 feb 2018
11/02/2018 - OLAAN DEVRE - 6. PAZAR - B YILI

11/02/2018 - OLAAN DEVRE - 6. PAZAR - B YILI

Birinci okuma Levililer 13,1-2. 45-46* Mezmur 32* Ikinci okuma 1Kor 10,31-11,1* 襤ncil Mk 1,40-45

 

襤kinci okumaya bakal覺m. Aziz Pavlus Korintoslulara çok basit bir tevikte bulunuyor: "襤ster yiyiniz, ister içiniz, her ne yaparsan覺z yap覺n覺z, her eyi Allah'覺n yücelii için yap覺n覺z". Dier mektuplar覺nda da birkaç defa bu davran覺a davet eder. Küçük eyler, mecbur ya da al覺m覺 olduumuzdan tüm yapt覺klar覺m覺z, günlerimiz içersindeki günlük hareketlerimiz, hepsi, Allah'覺n Hükümranl覺覺nda yap覺l覺rlar. Çünkü Allah'覺n evlatlar覺 ve Mesih'in Vücudu'nun üyesi olan bizler, onlar覺 yap覺yoruz. Onlar; Peder taraf覺ndan sevildiimizi, Oul'un konutu olduumuzu, Rab’bin Ruh'u taraf覺ndan kutsand覺覺m覺z覺 bilen bizler taraf覺ndan yerine getirilirlerdir. Bunun için kutsal hareketlerdir, Allah’覺n kutsall覺覺n覺 gösteren kutsal eylemler olurlar. Bizler onlar覺, imanl覺 olmayanlar gibi veya yüzeysel bir biçimde, yerine getirmemeliyiz.

"Her eyi Allah’覺n yücelii için yap覺n覺z"! Ben bu teviki, tamamen Müslüman bir ehirde bulunduumda, anlamaya balad覺m. Ve imdi de fark ediyorum ki, beni gören; bir H覺ristiyan’覺n nas覺l yürüdüünü, selamlad覺覺n覺, konutuunu, yemek yediini, gülümsediini... görmek için, bana bakar. Her küçük eyde davran覺覺m覺n ne kadar önemli olduunu anl覺yorum: Ben H覺ristiyanlar覺n Allah’覺n覺 temsil ederim, arac覺l覺覺mla 襤sa iyi yoksa kötü bir tan覺kl覺k al覺r. Her küçük olaydaki davran覺覺m vas覺tas覺yla, 襤sa konuabilir, kendisini ve Peder'i tan覺tabilir. Büyük eyler yapmak için f覺rsat覺m yok, ama gerekmiyor.

Yan覺mda yaayan H覺ristiyanlar da davran覺覺m taraf覺ndan yard覺m edilebilir yoksa engellenebilir ve negatif bir ekilde etkilenebilirler. Yan覺mda yaayan, bana örnek olabilir ve ben de ona olabilirim.

Bu yüzden tüm hareketlerimin ruhsal bir düünceden kaynakland覺覺n覺 göstermek için çabalamal覺y覺m. Yapt覺覺m her ey, kardeimin, komumun, benimle kars覺laan覺n, 襤sa’y覺 izlemesine yard覺mc覺 oluyor mu? Onun, 襤sa'ya itaat etmesine yard覺m ediyor mu? Ona, Peder'in sevgisini görmek için yard覺mc覺 oluyor mu? Benim davran覺 ve yaama tarz覺m Allah'覺n sevgisini ve merhametini iletiyor mu?

"Her ey Allah’覺n yücelii için"! Her zaman bu 'kural覺' göz önünde tutmay覺 bilsem, hayat覺m hiç kimseye kötü örnek olmaz! Kardelerimi yermeyecektim, Kilise'den, Episkoposlar ve papazlar dahil, hiç kimse için kötü konumayacakt覺m; kavga etmeyecektim, suçlamayacakt覺m, k覺namayacakt覺m, aleni bir ekilde imanl覺 kardelerimize kars覺 ikayet etmeyecektim! Kesinlikle bu tür eyler Allah’覺n yüceliini destekleyemezler. 襤sa’n覺n insanlar taraf覺ndan kabul edilmesini istersem, iyi yürekliliim, ciddiliim, sevincim, yukar覺ya yönelmi bak覺覺m, affetme isteim gereklidir! Nitekim O'na aittim, yüreimde ismini ta覺yorum, ailesinin üyesiyim.

Alçakgönüllülük ve sab覺r ile, uysall覺k ve bar覺 ile "her ey Allah’覺n yücelii için"! 襤sa bu... "mucizeyi" yapabilir! Evet, gerçekten benim, Allah’覺n yüceliini aramam, büyük bir mucizedir, hayat覺m覺n gerçekten iyilemesidir! Tepkilerimi ortaya ç覺kartan spontane eilimler, bencilliimi, kibirli olduumu ve herkesin gözünde önemli olma arzumu gösterirler. Al覺ngan olmay覺p, tersine alçakgönüllü, eli aç覺k, temiz, iyiliksever, neeli olmam için, ruhumun kökten iyilemesine ihtiyac覺m var.

襤sa'n覺n önünde diz çöküp, O’na diyorum: “Eer istersen, beni temiz k覺labilirsin”. “Allah’覺 yüceltmemi, hayat覺m覺n O'nun büyük sevgisini ve babacan sevgisini göstermesini istersen, beni iyiletir, ya Rab!”. Beni dinlememesi mümkün mü? 襤sa da bunu istiyor! 襤sa Peder'i yüceltmek için geldi! Bunun için, herkesin Peder'i yüceltmesi için, insan yüreini temiz k覺lmak istemektedir!

Eer 襤sa beni dinlemese, o cüzaml覺 kii gibi, Eski Ahittin Yasas覺na göre, gün boyunca: "Murdar! Murdar!" diye ba覺rmaya mahkum olurdum ve hayat覺m herkes için tehlikeli olurdu!

襤sa’n覺n cüzaml覺 insana buyurduu gibi, hiç kimseye 襤sa ile kar覺lat覺覺m覺 söylemeyeceim, ama davran覺覺m sayesinde herkes bana, neden tepkilerimin eskisi gibi olmad覺klar覺n覺 sormak zorunda kalacak. O zaman Rab’bim olan 襤sa’n覺n ismini herkese duyuraca覺m ve yaam覺m O’nu yüceltecek!

 

OKUMALAR

 

Levililer Kitab覺ndan Sözler 13,1-2.44-46.

 

RAB Musa'ya ve Kâhin Harun'a öyle dedi: Bedeninde deri hastal覺覺na dönüebilecek i, kabuk ya da parlak leke bulunan kii Harun'a, ya da Harun'un kâhin oullar覺ndan birine götürülecek. Adam deri hastal覺覺na yakalanm覺t覺r. Kirlidir. Ba覺ndaki yaradan ötürü kâhin kesinlikle onu kirli ilan edecektir. Böyle bir hastal覺a yakalanan kiinin giysileri y覺rt覺k, saçlar覺 da覺n覺k olmal覺; kii çenesini kapay覺p, 'Kirliyim! Kirliyim!' diye ba覺rmal覺. Hastal覺覺 devam ettii sürece kirli say覺lacakt覺r, çünkü kirlenmitir. Halktan uzak, ordugah覺n d覺覺nda yaamal覺d覺r.

 

Mezmur 32(31),1-2.5.11.

 

Ne mutlu isyan覺 ba覺lanan, Günah覺 örtülen insana!

Ne mutlu RAB'bin kötülüklerini saymad覺覺, ruhunda hile bulunmayan insana.

Günah覺m覺 aç覺klad覺m sana, suçumu gizlemedim.

"RAB'be isyan覺m覺 itiraf edeceim" deyince, günah覺m覺, suçumu ba覺lad覺n.

Ey doru insanlar, sevinç kayna覺n覺z RAB olsun, coun;

ey yürei temiz olanlar, epiniz sevinç ç覺l覺klar覺 at覺n!

 

Aziz Pavlus'un Korintlilere 1. Mektubundan Sözler 10,31-33.11,1.

 

Kardelerim, özet olarak, her ne yer ve içerseniz, her ne yaparsan覺z, her eyi Tanr覺'n覺n yücelii için yap覺n. Yahudilerin, Greklerin ya da Tanr覺 topluluunun tökezleyip dümesine neden olmay覺n. Ben de kendi yarar覺m覺 deil, kurtulsunlar diye birçok kimsenin yarar覺n覺 gözeterek herkesi her yönden honut etmeye çal覺覺yorum. Ben Mesih'i örnek ald覺覺m gibi, siz de beni örnek al覺n.

 

Aziz Markos Taraf覺ndan Yaz覺lan Mesih 襤sa'n覺n 襤ncil'inden Sözler 1,40-45.

 

Bir gün, 襤sa'ya cüzaml覺 biri geldi, diz çöküp O'na öyle yalvard覺: «Eer istersen beni temiz k覺labilirsin.» Yürei s覺zlayan 襤sa, elini uzat覺p adama dokundu, «襤sterim, temiz ol!» dedi. Adam hemen o anda cüzamdan kurtulup tertemiz oldu. 襤sa onu s覺k覺ca uyararak derhal yan覺ndan uzaklat覺rd覺. «Sak覺n kimseye bir ey söyleme!» dedi. «Git, kâhine görün ve cüzamdan temizlendiini herkese kan覺tlamak için Musa'n覺n buyurduu adaklar覺 sun.» Ne var ki, adam ç覺k覺p gitti, olayla ilgili haberi her tarafa yay覺p duyurmaya balad覺. Öyle ki, 襤sa art覺k hiçbir kente aç覺kça giremez oldu. Ancak d覺ar覺da, 覺ss覺z yerlerde kal覺yordu. Ve halk her yerden O'na ak覺n ediyordu.