ME
NU

OMELIE / Omelie TR

25 dic 2012
25/12/2012 - Noel Bayram覺 - C

25/12/2012 - Noel Bayram覺 - C

Gece Yeaya 9,1-3.5-6 Mez. l 95/96 Titus 2,11-14 Lk 2,1-14
afak Yeaya 62,11-12 Mez. l 96/97 Titus 3,4-7 Lk 2,15-20
Gündüz Yeaya 52,7-10 Mez. l 97/98 襤br. 1,1-6 Yh. 1,1-18

襤man Y覺l覺nda Noel Bayram覺n覺 nas覺l kutlayabiliriz? Her zamanki gibi kutlayaca覺z, çünkü iman覺m覺z覺n bir gizidir ve baka türlüsünü bile düünmek imkâns覺zd覺r. Dier taraftan belki de daha yeni ve daha derin bir ekilde düünmeye çal覺mal覺y覺z, böylece, en anlaml覺 ve ayd覺nl覺k gerçeklerini bile genelde yaad覺覺m覺z yüzeysellie dümeyeceiz.

Bu günlerimizi ve kar覺lamalar覺m覺z覺 etkileyen, güzel de olsa, duygusall覺覺 biraz unutal覺m. Allah’a, Baba Allah’a bakal覺m ve bizlere, Yusuf taraf覺ndan oul olarak kabul edilen, Beytlehem civar覺ndaki çobanlar taraf覺ndan sevilen ve tap覺lan, Meryem’in Bebeini göndererek ve armaan ederek, aç覺klad覺覺 O’nun arzusu nedir, diye anlamaya çal覺al覺m.

Tam ve mükemmel sevgi olan Baba Allah, bize Meryem’in Bebeini emanet ederek, sevgisini göstermektedir. Bize söylemeden ve bize hiçbir ey emretmeden, sevinme f覺rsat覺 sunmaktad覺r. Nitekim bir bebein domas覺 sevinç ve ümit sebebidir. Bugün sevinç ve ümit sonsuzdur, çünkü onlar tüm dünyan覺n ve tüm zamanlar覺n insanlar覺na ulamaktad覺r. Bugün doan bebek – bilinçli veya bilinçsizce – tüm insanl覺k taraf覺ndan beklenendir. 襤srail milletinin peygamberleri, O’nu herkesin ve her milletin yaam覺n覺 deitirecek büyük bir kii olarak müjdelemilerdi.

Bu Bayram覺n üç Efkaristiya Ayininde de Yeaya peygamberi dinliyoruz. O, Allah’覺n büyük armaan覺n覺n kim olduunu ve dünya üzerindeki etkisinin ne olduu ve ne olaca覺n覺 söylemeye çal覺t覺覺n覺 görürüz. O kii, gerçekten de küçük bir bebek, bir ouldur. Ancak sorumluluu büyüktür, çünkü ilahidir: Gücü olacakt覺r, yüce öüt ve bar覺 verecektir, karde olarak yaamam覺z覺 salayacakt覺r, çünkü gerçek babal覺覺n覺 yaamaya kabiliyetli olacakt覺r. O’nu kabul ettikten sonra, kimse haks覺zl覺k ve eksikliklerden art覺k ikâyet etmeyecektir. Özellikle de sevinç her ortam覺 dolduracak ve kapsayacakt覺r.

Biz imdiden bunun tan覺覺y覺z: Noel’den konumak hakikaten sevinçtir, içsel ve saf sevinçtir, sevmekten ve sevilmekten gelen sevinçtir. Nitekim Noel bize Allah taraf覺ndan sevilmi olman覺n güvenini veriyor, k覺skançl覺k ve bencillik içinde yaayan günahkâr olmam覺za ramen sevildiimizi biliyoruz. Allah bize üphe ve k覺zg覺nl覺kla bakm覺yor, bunlar覺 hak etsek de. Önümüze o Bebei koyarak sanki unu söylüyor: “Ben size güveniyorum, hepinize. O’nu sevebilirsiniz, kabul edebilirsiniz, büyümesi için gerekeni verebilirsiniz. O’nu severek benimle birlik oluyorsunuz! Size, olgun ve hikmetli sözlerden, deerli öütlerden, iyiletirici özenlerden oluan sevgisini vererek, sizi mükâfatland覺racakt覺r. O’nu sana, size emanet ediyorum: O’nu kabul edin ve var oluunu faydas覺z k覺lmay覺n. Buna kabiliyetlisiniz”.

Aziz Pavlus da gece yar覺s覺 ve afak ayinlerinde Noel gizemini, Allah’覺n bizi yaam tarz覺m覺z覺 deitirmeye ça覺rd覺覺 an ve sunduu imkan olarak bakmam覺za yard覺m eder: yaam覺m覺z çou kez zay覺f ve hasta olan iyi niyetimize bal覺 olmaktan ç覺k覺p, O’nun sevgisiyle ve merhametiyle zenginlemi bir yaama dönümesi! Bu kutsal gecede ve bu günde her eyi Allah’tan ald覺覺m覺z覺n fark覺na var覺yoruz, fakat ayn覺 zamanda da sorumluluumuzun olduunu da anl覺yoruz. Eer biz sorumluluk göstermezsek armaan faydal覺 olamayacakt覺r ve bize yaam taml覺覺 ve sevinç veremeyecektir. Allah’覺n armaan覺 hayat覺m覺z覺 doldurmas覺 için yüreimizi, onu etkileyebilecek her eyden bo bulmas覺 gerekmektedir. O’ndan gelen sevinci alabilmemiz için Bebei kuca覺m覺zda ta覺mal覺y覺z ve O’nu sevgimizle beslemeliyiz. Bir örnek anlamam覺z覺 kolaylat覺rabilir: kim armaan olarak kafeste bir ku al覺rsa ve ona her gün su verip beslemezse, ancak birkaç gün kuun ötmesi ile neelenecektir.

Gece ve afak Ayinlerinin 襤ncil metinleri de bizi çobanlar覺n aras覺na katmak istiyor; onlar gibi mutlu olup ilahi sürprizden a覺rm覺 olal覺m. Özellikle de, meleklerin ilahilerine dikkatli olan ve onlardan Baba’n覺n arzusunu ve sevincini anlayan Meryem gibi sessiz olal覺m. Daha sonra Gündüz Ayininde okunan 襤ncil metni ise, duygular覺m覺z覺n güzel ve lütufla dolu olmalar覺na ramen, bunlara hitap etmemektedir: Bizi tüm zekâm覺z覺 ve ciddiyetimizi kullanmaya davet ederek Bebek’ten Allah’覺n taml覺覺n覺 ve sevme yeteneini örenmemizi salamaktad覺r. Allah’覺 tan覺yarak, dünyan覺n yaam覺 insanl覺覺 deitiren 覺覺k ve sevgi olmaktad覺r. Allah’覺 tan覺yarak, Noel gizemi tüm y覺l boyunca yaam覺m覺z覺 etkileyecektir: Her hafta 襤sa’n覺n aya覺na kapan覺p dinlememizi salayacakt覺r.