ME
NU

OMELIE / Omelie TR

03/06/2012
03/06/2012 - Kutsal 癟l羹-Birlik Bayram覺 B

03/06/2012 - KUTSAL ÜÇLÜ- B襤RL襤K BAYRAMI - B

1.Okuma Yasa 4,32-34.39-40 & Mezmur 32 & 2.Okuma Rom. 8,14-17 & 襤ncil Mt. 28,16-20

襤sa ve Havariler büyük bir sükûnet ve güvenle Baba Allah hakk覺nda konumaktad覺rlar, Baba’dan 襤sa’n覺n Babas覺 olarak, Oul’dan da Baba’n覺n çok sevgili Oul ve birlik içersinde olan Oul olarak bahsetmektedirler. Kutsal Ruh’un ise Baba’n覺n Oul arac覺l覺覺yla gönderdii armaan ve Oul’un bizler için Baba’ya yalvard覺覺 armaan olarak tan覺t覺rlar. Kutsal Üçlük, mükemmel bir sevgi birlii içersinde yaayan üç ah覺st覺r, ayr覺 ve deiik ah覺slard覺r, ama hiçbir eyi tek balar覺na yapmazlar, aralar覺nda hiçbir tezat yoktur. Bunun için biz, Onlar覺n tek bir Allah olduklar覺n覺 vurgular覺z, ama tek bir ah覺s deillerdir; Onlar, tek bir sevgi birliidirler ve bu sevgi birliklerine bizleri de dahil ediyorlar. Biz Baba’y覺 düünüyorsak, 襤sa bundan mutludur ve Kutsal Ruh, bu düüncemizin sevgisini artt覺r覺r. 襤sa’y覺 düünüyorsak, Baba bundan mutludur ve Kutsal Ruh bizleri Oul’a itaatkâr k覺lar. Kutsal Ruh’u düünüyorsak, Peder ve Oul buna dâhildirler ve teselli ve güçleriyle içimizde mevcutturlar.

Üç ilahi ahs覺 canland覺ran ve birletiren sevgi bize de iletilmektedir. Aziz Pavlus bize bunun güvencesini vermektedir. Nitekim Ruh’un, bizi Allah’覺n evlatlar覺 k覺larak, “Abba” yani “Baba” olarak ça覺rmam覺z覺 salad覺覺n覺 söylemektedir. Peder, Oul ve Kutsal Ruh sevgide birlik içersindeler, o kadar ki aziz Yuhanna öyle yazabildi: “Allah sevgidir!”. Allah bu sevgisine, günahkâr olmam覺za ramen bizleri de kabul etmek ister. Bu sebepten 襤sa, bugünkü 襤ncil metninde okuduumuz gibi, Havarilerine, “Gidin, bütün uluslar覺 örencilerim olarak yetitirin. Onlar覺 Peder, Oul ve Kutsal Ruh'un ad覺yla vaftiz edin” diye emrederek, onlar覺 tüm dünyaya gönderdi. Vaftiz etmek, ‘dald覺rmak’, ‘girmeye izin vermek’ anlam覺na gelmektedir: Allah, sevgisinin lütfünde ve güzelliinde tüm uluslar覺 beklemektedir. Onun sevgi yaam覺, herkesi kendine çekerek deitiren ve kendi yaam taml覺覺na, 覺覺k sevincine katan bir girdap gibidir. Bunlar, Oul’un örettiklerini yapmaya balad覺覺m覺zda gerçeklemektedir. Bu sebepten havariler, 襤sa’n覺n az覺ndan ç覺kanlar覺 öretmeleri gerekmektedir. 襤sa’n覺n aç覺klad覺覺 gerçeklere, bilgilere, insanlar kendi kapasiteleri veya zekalar覺, düünmeleriyle ulaamazlar, dolay覺s覺yla da birbirleriyle birlik ve bar覺 içersinde yaayamazlar. Nitekim içimizde çok egoizm var ve her eylemimizde bu gözükmektedir, hatta iyi eylemlerimizde bile.

襤lk okumada dinlediimiz gibi, Musa, Allah’覺n aç覺klad覺覺 gibi bilgeli öretileri hiçbir ulusun dinlemediini söylemektedir. Bu öretiler, bunlar覺 yaayanlar ve onlar覺n soyundan gelenler için mutluluk yoludurlar. Eer evlatlar覺m覺za sevinç ve gelecek vermek istiyorsak, Allah’a itaat etmeliyiz. Ona itaat ederek 襤sa’y覺 dinlemi oluruz, 襤sa’y覺 dinleyerek sevgi içersinde oluruz ve çevremize sevgiyi yayar覺z. Sevgi, yaam覺m覺z覺n gelitii ve gerçekletiini hissettii ortamd覺r. Bu sebepten 襤sa her insana gereklidir, 襤sa ile Baba’y覺 görürüz ve Onun taraf覺ndan kabul ediliriz, ayn覺 zamanda Kutsal Ruh taraf覺ndan yönlendirilme armaan覺n覺 al覺r覺z ve bize yaklaanlara Ondan gelen 覺覺k ve bilgelik yayar覺z.

Bugünkü bayram覺 kutlarken Allah’覺n hayat覺n覺 derin tan覺ma armaan覺n覺 ald覺覺m覺z için, hatta bu yaama vaftiz sayesinde dâhil olduumuz için çok mutlu ve minnettar覺z. Bu bizim için büyük bir ayr覺cal覺kt覺r, ama ayn覺 zaman da büyük bir sorumluluktur! Allah’覺n sevgisini payla覺yoruz, bu sevgi bizi tüm insanlara yönelmeye ve sevmeye itiyor. Eer onlar覺n, bulunduumuz bu sevgi içersine girmelerine yard覺mc覺 olursak, onlar覺 gerçekten sevmi oluruz; bize bedava verilen bu sevgiye dâhil olmalar覺n覺 istemeliyiz. Onlara Allah hakk覺ndaki bize verilmi tan覺may覺 ilettiimizde, 襤sa’n覺n Sözünü onlarla paylat覺覺m覺zda, Ruh’un sabr覺n覺 ve iyilikseverliini gösterdiimizde, onlara yard覺m etmi oluruz. Allah’覺m覺zdan mutluyuz, dünyada baka hiçbir ulusun tan覺mad覺覺 gibi Onu tan覺maktan mutluyuz. Bunu gurur yapm覺yoruz, tersine bir sorumluluktur. Yan覺m覺zdan geçen kim olursa olsun, Allah’覺m覺n 覺s覺s覺n覺 ve 覺覺覺n覺 görmeden geçmesin!