ME
NU

Haç Yolu

Haç Yolu

 

"Yorulup cesaretinizi yitirmemek için

günahkârların bunca karşı koymalarına

katlanmış Olan'ı düşünün." (İb.12,3)

 

İnsanların günahlarının ve dünyanın adaletsizliğinin yerine, İsa'nın sevgisine bakmak ve gözlerimizi O'nun üzerine dikmek için bir Haç Yolu düşündüm.

Evet, bu şeyler, büyük acıların nedeni oldular, ama İsa bu acıları sevgi ile yaşadı. Bu sevgi günlük hayattaki 'haç yollarımızı' yaşayabilmemiz ve dünyanın haksızlık ektiği yerlere bu sevgiyi götürebilmemiz için bize güç verdi.

Kötülüğe bakmak kızgınlık ya da cesaretsizlik getirebilir, İsa'ya bakmak ise gerçek pişmanlık ve O'nu takip etme isteği yaratır: bu dönüşüm artık kendimize değil O'na bakmakla başlar.

İnsanlık hâlâ günahın yüzünden acı çeker, masumlar hâlâ dilsiz kuzular gibi mezbahaneye sürükleniyorlar.

Hıristiyan, Haçı taşıyan ve ölüme giden İsa'ya bakarken, Kutsal Ruh'un gücü ve cesaretini alır öyle ki, kalpleri ve vücutları kötülükten kurtarmak isteyen Baba'nın sevgisinin yeni bir işareti gibi bu dünyada yaşayabilir.

İsa'nın dirilişi bizim için bir garantidir: bizim yaşadığımız 'haç yolumuz' da, eğer sevgide yaşanırsa, çok kişi için neşe ve huzur kaynağı olacak.

- Meditasyonları, eğer halka okursanız, uygun bir şekilde kısaltabilirsiniz.

- Her duraktan ya da her üç duraktan sonra bir ilahi söylenebilir.

- R = rahip; O = okuyucu; H = halk

 

R. Peder, Oğul ve Kutsal Ruh'un adına.

H. Amin.

R. Rab sizinle olsun.

H. Ve sizin ruhunuzla.

R. Dua edelim:

Ya Tanrı’m, Biricik Oğlunun, Rabbimiz Mesih İsa'nın acılarını ve ölümünü hatırlıyoruz. Bu derin düşüncenin vasıtasıyla bize kurtuluşun meyvelerini bağışla; İsa'nın sevgisinde büyümemizi sağla, böylece O'nun aracılığıyla, bütün insanlar için senin sevgi aracın olabiliriz ve Kutsal Ruh'la dolu sana varabiliriz.

Bize merhamet et ve bizi kurtar!

Bunu Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz.

H. Amin.

R. Sana taparız, Mesih İsa, sana hamdederiz.

H. Çünkü Kutsal Haçınla dünyayı kurtardın.

 

I. Durak

İsa ölüme mahkûm edilir

"Ne var ki onlar, yüksek sesle bağrışarak İsa'nın çarmıha gerilmesi için direttiler. Sonunda bağırışları baskın çıktı ve Pilatus, onların isteğinin yerine getirilmesine karar verdi ve İsa'yı onların isteğine bıraktı." (Lk.23,23-24)

O. İsa, insanlar ölümüne karar verdiler ve bunun gerçekleşmesi için hazırlanıyorlar. Senin ölüm mahkûmiyetin günahın sonucudur. Senin günahının değil, bizim ve tüm insanlığın günahı. Günah, masum kişiye katlanmaz, onu mahkûm eder. Benim günahım da halkın bağırışına katılır ve Pilatus'un kararını güçlü bir şekilde destekler.

O. İsa, sen yumuşak huylu ve alçakgönüllüsün, bize merhamet eyle!

Bir kuzu gibi sessiz olan sen, bize merhamet eyle!

Ölüme kadar itaatkâr olan sen, bize merhamet eyle!

R . Kutsal Peder, Sen ki, evlatların diye çağırdın insanlar tarafından Oğlunu nefret edilmiş ve küçümsenmiş olarak görüyorsun, günahlarımızı ve günahlarımızın ağırlığını tanıyabilmemiz için bizi aydınlat. Aynı zamanda gerçekten ve isteyerek tövbe etmemiz için bize güç ver.

Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz.

H. Amin.

R. Sana taparız, Mesih İsa, sana hamdederiz.

H. Çünkü kutsal haçınla dünyayı kurtardın.

 

II. Durak

İsa Haçı omuzuna alır

"O'nunla alay ettikten sonra mor giysiyi üzerinden çıkarıp o'na yine kendi giysilerini giydirdiler ve çarmıha germek üzere O'nu dışarı götürdüler." (Mk.15,20)

Peygamber diyor ki:"Aslında hastalıklarımızı O üstlendi, acılarımızı O yüklendi. Bizse Tanrı tarafından cezalandırıldığını, vurulup ezildiğini sandık”. (İş.53,4vs)

O. İsa, hangi sevgi ile Haçı taşımayı kabul ettiğini görmek için kalbine girmek istiyorum. Haç’ın cefasını kabul ettiğin sevgi bir yumuşak huyluluk ve itaat sırrıdır. Sen, Baba'ya: 'Benim değil, senin isteğin olsun' dedin. Şimdi, Baba'nın isteğinin aracısı olarak, sana sert bir şekilde haçı teslim eden elleri görüyorsun: Baba senin, sonuna kadar sevgisini gerçekleştirip, dünyaya bağışlamanı istiyor. Senin gözlerin, hâlâ sevginin farkında olmayan ve onu kabul etmeyen askerlere şefkatle bakar.

O. İsa, seni öldürenleri de seven sen, bize merhamet eyle!

Baba'nın ellerinden Haçı kabul eden sen, bize merhamet eyle!

Biz günahkârlara şefkatle bakan sen, bize merhamet eyle!

R. Şefkatli Baba, İsa'nın Haçı bizim mantığımıza anlatılamayan bir sevgi sırrıdır. Sen haçlarımızı sevgiyle taşıma lütfunu verirsin, çünkü sana götüren yokuşun yorgunluğunu biliyorsun.

Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz.

H. Amin.

R. Sana taparız, Mesih İsa, sana hamdederiz.

H. Çünkü kutsal haçınla dünyayı kurtardın.

 

III. Durak

İsa Haçın ağırlığından düşer

“Bizi kurtaran bedel O’nun üzerine düştü; O'nun yaraları yüzünden biz şifa bulduk”. (İş 53,5)

"Ya Rab, elin üzerime indi. Eğildim, iki büklüm oldum. Yüreğim çarpıyor, gücüm tükeniyor, gözlerimin feri bile söndü. Beni sevenler ve dostlarım yaramdan uzaklaşıyorlar, çünkü ben düşmek üzereyim." (Mez.38 bak)

O. Senin yere düşmen, İsa, sevginden gelen ve Baba'ya sunulan yeni bir acıdır. Sen düşüyorsun, vücudun bükülüyor, acın artıyor. Sevdiğin halkın arasında, senin yalnızlığın, her zaman daha da trajik bir şekilde hissediliyor. Kimse senin yardımına gelmiyor, kimse sana acımıyor. Sen yalnızsın. Senin sevgin tek başına dünyayı ayakta tutmalıdır: senin sevgin, dünyayı, senin yüklendiğin bencillikten ve ilgisizlikten kurtaran tek sevgidir.

O. İsa, sen, sessiz bir şekilde hakaretlere ve darbelere dayanıyorsun, bize merhamet eyle!

Sen zayıflığını gösteren kişiye güç verirsin, bize merhamet eyle!

Sen her gün sabırlı bir şekilde beni sevmeye devam edersin,

bize merhamet eyle!

R. Baba, insanların dostu, Oğlun'un yere düşmesine izin veren Sen: Yere bağlı olan kalplerimizin, senin sevginle dolması için, sana kadar yükselmesini sağla.

Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz.

H. Amin.

R. Sana taparız, Mesih İsa, sana hamdederiz.

H. Çünkü kutsal haçınla dünyayı kurtardın.

 

IV. Durak

İsa annesi ile karşılaşır

"Şimon onları kutsayıp çocuğun annesi Meryem'e şöyle dedi: "İşte bu çocuk, İsrail'de birçoklarının düşmesine ya da yükselmesine yol açmak ve aleyhinde konuşulacak bir belirti olmak üzere belirlenmiştir. Senin kalbine de âdeta bir kılıç saplanacak." (Lk. 2,34-35)

O. Rabbimiz İsa, Tanrı'nın sözünü dinleyeni ve yaşayanı sen mutlu ilan ettin! Şimdi anneni görüyorsun ki seninle birlikte Tanrı'nın aklın ermediği planı için kendisini sunuyor. Baba onun sunusunu kabul edip, dünyada acı çekenler için bu sunuyu teselli ve berekete çeviriyor. Senin yanında haçını taşımaya istekli Meryem’i gören insanlar acılarını sunmak için anlaşılmaz bir neşe ve güç buluyorlar.

Meryem'e yolunun yanına gelmesine izin verdiğin için sana şükürler olsun, İsa.

O. İsa, sevdiğin insanlara kupanı sunan sen, bize merhamet eyle!

Anneni sevgini paylaşmaya kabul eden sen, bize merhamet eyle!

Meryem’de bize teselli kaynağı bağışlayan sen,

bize merhamet eyle!

R. Adil Baba, Sen Meryem'in, Oğlunun kurban olmasına katılmasını ve hazır olmasını istedin. Acılarımızda bizi teselli et, ruhta ve bedende acı çeken herkesi senin lütfunla teselli etmek nimetini bize bağışla.

Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz.

H. Amin.

R. Sana taparız, Mesih İsa, sana hamdederiz.

H. Çünkü kutsal haçınla dünyayı kurtardın.

 

V. Durak

Kireneli Simun İsa'ya yardım eder

"İsa'yı Golgota denilen yere götürürken, İskender ve Rufus'un babası olan Kireneli Simun'a İsa'nın çarmıhını zorla taşıttılar." (Mk. 15,21)

O. Rab İsa, senin bakışın sevgiyle Kireneli Simun'a dönüyor. Onun kalbinin içinde hâlâ aramadığı, istemediği ve sevmediği bu ağırlığa karşı bir isyan ve zorunluluk hissi var.

Hâlâ senden olmayan kişinin, mecbur bırakıldığı halde, sana yardım etmesini kabul ediyor, seninle birlikte yürüyen kişinin yorgunluğunu takdir ediyorsun. Haçın ona bereket ve kurtuluş verecek, çünkü senin sevgin senin için bir adım atan hiç kimseyi terk etmez.

İsa, hatta bu yardım mükemmel sevginin işareti olmasa bile, insanların yardımını kabul ederken sana taparız!

O. İsa, zayıfları güçlendiren sen, bize merhamet eyle!

Seni sevmeyeni seven sen, bize merhamet eyle!

Seninle birlikte acı yoluna katılanları kutsayan sen,

bize merhamet eyle!

R. Merhametli Baba, sen ki biz insanların Oğlun İsa'yla birlikte mükemmel sunak yolunda yürümemize izin veriyorsun, Onu sevmemize ve kendisini sana sunarken bizim de buna katılmamıza izin ver.

Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz.

H. Amin.

R. Sana taparız, Mesih İsa, sana hamdederiz.

H. Çünkü kutsal haçınla dünyayı kurtardın.

 

VI. Durak

Veronika Mesih İsa'nın terini siler

"Yüzümü arayın, dedin; Yüreğim sana dedi: Yüzünü arıyorum, ya Rab. Yüzünü benden gizleme”. (Mez. 27,8)

“Çoğu ona şaştılar, onun görünüşü insanınkinden, ve şekli adem oğullarınınkinden o kadar bozulmuştu” (İş 52,14 bak.)

“Bizim bakışlarımızı kendine çekmek için ne görünüşü ne de güzelliği vardı”. (İş. 53,2)

O. Rab İsa, küçük bir sevgi işareti sana ulaşıyor. Dünyanın kötülüğü ve çoğunluğun nefreti yoksulların, değersizlerin, güçsüzleri ve küçüklerin sevgisini söndüremedi. Yüzünün terini silmek için bu küçük eylem, yüzünde bitmiyor, kalbine varıyor. Veronika mendilinin üzerinde senin yüzünün acılarını ve kanlarını taşıyor.

Veronika belki farkında değil ki, senin ışığın, senin huzurun ve senin şanın şimdi onun, seni seven, hiçe sayılmış yüzünde ve gözlerinde parlıyor. Ellerinde bir hazine gibi tuttuğu mendilden daha fazla, onun yüzü senin yüzünün gerçek imajı oldu!

O. İsa, Tanrı'nın şanını gösteren sen, bize merhamet eyle!

Seni sevenlerde parlayan sen, bize merhamet eyle!

Günahkâr insanların seni sevmesine izin veren sen,

bize merhamet eyle!

R. İyi Baba, yoksulları ve acı çekenleri sevdikleri zaman insanların, Oğlunun gerçek imajı olmalarına izin veriyorsun; bu sevgide büyümemizi sağla öyle ki, hayatımızda senin şanın parlasın!

Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz.

H. Amin.

R. Sana taparız, Mesih İsa, sana hamdederiz.

H. Çünkü kutsal haçınla dünyayı kurtardın.

 

VII. Durak

Mesih İsa ikinci kez düşer

"Kurtar beni, ey Tanrı; dipsiz batağa gömülüyorum, basacak yer yok; senin uğruna hakarete katlandım, utanç yüzümü kapladı." (Mez. 69)

O. Rab İsa, senin için destek yok. Sen yine düşüyorsun ve şikayet etmiyorsun. Sen Baba'ya bu beklenmedikleri de sunuyorsun, acıların üstüne eklenen acılar, haçla birleşen haç. Her şeye dayanıyorsun, her şeyi kabul ediyorsun, düşmelerden kaynaklanan hakaretleri de.

Senin düşüşlerin, biz itaatsizlerin, Babasına sırt çeviren çocuğun geri dönmesini sağlıyor: O'nun ağızından çıkan sözü yaşamak için aramak istiyoruz. Mübarek vücudunu ezilen bu dünyanın üzerine sevginle eğdiğin için, teşekkürler Rab İsa!

O. İsa, günahkâr insanların yerine kurban olarak geçen sen,

bize merhamet eyle!

Ölmüş olan bana hayat veren sen, bize merhamet eyle!

Sessiz ve itaatkâr sevgi olan sen, bize merhamet eyle!

R. Merhametli Baba, Babalığını bize göstermek için Oğlun’dan sayısız acılarına sevgiyle tahammül etmesini isteyen sen, kararlı bir şekilde, isteğine itaat edip Sözünü kabul ederek, bize sana dönmemizin lütfunu bağışla.

Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz.

H. Amin.

R. Sana taparız, Mesih İsa, sana hamdederiz.

H. Çünkü kutsal haçınla dünyayı kurtardın.

 

VIII. Durak

İsa üzüntü içindeki kadınları teselli eder

"Büyük bir halk topluluğu da İsa'nın ardından gidiyordu. Aralarında İsa için dövünüp ağıt yakan kadınlar vardı. İsa bu kadınlara dönerek, 'Ey Kudüs kızları, benim için ağlamayın, kendiniz ve çocuklarınız için ağlayın’ dedi”. (Lk. 23,27-28)

O. Rab İsa, acıma ağlayışları istemezsin. Senin haç yolun zorlama değil, mecburi değil, hüzünlü bir kader değil. Senin haç yolun hayatının özgür bir sunusudur. Kendisini sunan kişiye acımak gerekmez, izlemek gerekir. Kendisini sunan Baba'ya benzer ve Baba'nın hayatını yaşar. Kendisini sunmayı bilmeyen kişiye ağlamak gerekir, çünkü kendisini sunmayan sevginin dışındadır, Tanrı'dan uzak ve günahın karanlığının içindedir. "Kendiniz ve çocuklarınız için ağlayın".

Rab İsa, kendini özgürlükle haça tahammül etmeye sunarken sana taparım ve seni yüceltirim.

O. İsa, kendini gönüllü bir kurban olarak Baba'ya sunan sen,

bize merhamet eyle!

Sonuna kadar sadık olan sen, bize merhamet eyle!

Mutluluk ve teselli kaynağı olan sen, bize merhamet eyle!

R. Kutsal Baba, sen ki İsa'nın acılarını bir armağan gibi kabul ediyorsun, bencilliğimiz dolayısı ile, çok kişiyi ağlatan bize tövbe etme lütfunu bağışla ki, kardeşlerimiz için bir armağan olalım.

Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz.

H. Amin.

R. Sana taparız, Mesih İsa, sana hamdederiz.

H. Çünkü kutsal haçınla dünyayı kurtardın.

 

IX. Durak

İsa üçüncü kez düşer

"Fakat ben sendeleyince sevindiler ve toplandılar; ben bilmeden, alçaklar bana karşı toplandılar; durmadan beni didiklediler. Alaycı soytarılar gibi, bana dişlerini gıcırdattılar." (Mez. 35,15-16 bak)

O. Rab İsa, ezilmiş, aralıksız denenmiş bir şekilde hâlâ yerde hareketsiz duruyorsun. Seni görenler acılarından zevk alıyorlar ve onların seni alçatlamalarına izin veriyorsun, kırkıcının önünde olan bir koyun gibi ve mezbahaya giden bir kuzu gibi ağzını açmıyorsun (İş 53,7 bak). Yıkılmaz bir sadakatle kötülüğü yenersin: kötülük yüreğinde iz bırakmaz. Şiddet sana bulaşmaz. Ne umutsuzluk ne isyan ne de nefret yüreğine girmez. Senin sessizliğin, seni kuzu gibi kurtların arasına gönderen Baba’ya olan sadakatini gösteriyor.

O. Herkesin alay etme sebebi olan sen, bize merhamet eyle!

Nefret içinde sevmeye devam eden sen, bize merhamet eyle!

Kurtların arasında kuzu gibi olan sen , bize merhamet eyle!

R. Şanlı Baba, İsa’da güçlü sonsuz sevginin işaretini bize verdiğin için sana şükrederiz; bize uyanık olma lütfunu bağışla ki, yüreklerimize dünyanın şiddet duyguları girmesin, aksine senin sabır, alçakgönüllülük ve yumuşaklılığınla giyinelim.

Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz.

H. Amin.

R. Sana taparız, Mesih İsa, sana hamdederiz.

H. Çünkü kutsal haçınla dünyayı kurtardın.

 

X. Durak

İsa'nın elbiseleri çıkarılır

"Askerler İsa'yı çarmıha gerdikten sonra O'nun giysilerini aldılar. Her birine birer pay düşecek biçimde dört parçaya böldüler. Mintanını da aldılar. Mintan boydan boya dikişsiz bir dokumaydı. Birbirlerine, 'Bunu yırtmayalım' dediler, 'Kimin olacak diye kura çekelim'. Bu olay, şu Kutsal Yazı yerine gelsin diye oldu: 'Giysilerimi aralarında paylaştılar, elbisem üzerine kura çektiler'." (Yh. 19,23-24)

O. Rab İsa, senin parçalanmış ve kamçılanmış sevgi işareti olan saf vücudun kıskanç ve kötü niyetli bakışlara teslim edilmiş.

İnsanlar oyun oynuyorlar. Onların korkunç oyunu senin çıplaklığına sebep oluyor. Ama senin çıplaklığın, Adem'in çıplaklığı, yani günahın işareti ve meyvesi, iç sefaletin ve çaresizliğin işareti gibi bir çıplaklık değil. Senin çıplaklığın her şeyi veren sevginin işaretidir, çünkü bizim için Baba’nın sevgisi ile giydirilmiştin.

Rab İsa, kutsal vücuduna tapıyorum, çünkü vücudun ebedi Kelâma vücut verdi ve görülebilen bir şekilde bunu insanlara sundu.

O. Elbiselerini insanlara bağışlayan sen, bize merhamet eyle!

Parıltı ve yücelik giynmiş olan sen, bize merhamet eyle!

Baba'nın ebedi Sözünü bakışlarımıza bağışlayan sen,

bize merhamet eyle!

R. Kutsal Peder, her şeyin içine giren bakışların karşısında gizli olamayan bizlerin önünde Oğlun çıplaktır. Sevgi ve kutsallıkla büyüyen yeni adamla bizleri yeniden giydir.

Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz.

H. Amin.

R. Sana taparız, Mesih İsa, sana hamdederiz.

H. Çünkü kutsal haçınla dünyayı kurtardın.

 

XI. Durak

İsa çarmıha gerilir

"Kafatası denilen yere vardıklarında İsa'yı, biri sağında öbürü solunda olmak üzere, iki suçluyla birlikte çarmıha gerdiler. İsa, 'Baba, onları bağışla, çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar' dedi. Başının üzerine, "Bu, Yahudilerin Kralı İsa'dır" diye yazan bir suç yaftası astılar." (Lk. 23,33-34; Mt. 27,37)

O. Rab İsa, kalasa çivilenmiştin, kanla örtülüsün. Seni gören, senin yanında acı çeken diğer iki kişi gibi, seni de eşkiya olarak görüyorlar. Senin acıların ve ölümün karşısında herkes sevinirken, sen onların kurtuluşu için uğraşıyorsun. Sen onların günahını görünce Baba’dan affedilmelerini diliyorsun. Senin büyük sevgin bir özür arıyor bile: tek olabilen, insanların cehaletidir: "Ne yaptıklarını bilmiyorlar".

Şükürler olsun, Rab İsa! Ne kadar sıklıkla ne yaptığımızı bilmiyoruz, davranışlarımızda şeytanın saklandığının farkında olmuyoruz ve biz onu dinlediğimizde diğerlerine karşı yüreğimizde nefret, kıskançlık ve küçümseme başlar.

Yine bizi affet, Rab İsa!

O. Haça çivilenmiş olan sen, bize merhamet eyle!

Hakaretle değil, afla cevap veren sen, bize merhamet eyle!

Benim sevgine katılmamı isteyen sen, bize merhamet eyle!

R. Şefkatli Baba, Sen Oğlunla yaşıyorsun ve O'nunla birlikte insanlar tarafından reddediliyorsun; O'nun bize vermek istediği kurtuluş, düşmanlar için af dileyen ve onları affeden, lütfûnu kabul etmemizi sağla.

Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz.

H. Amin.

R. Sana taparız, Mesih İsa, sana hamdederiz.

H. Çünkü kutsal haçınla dünyayı kurtardın.

 

XII. Durak

İsa haç üzerinde ölür

"Saat üçte İsa yüksek sesle, "Eloi, Eloi, lema şevaktanı" yani, "Tanrı'm, Tanrı'm, beni niçin terkettin?" diye bağırdı.

Tapınaktaki perde ortasından yırtıldı. İsa yüksek sesle, "Baba, ruhumu senin ellerine bırakıyorum!" diye seslendi. Ve bunu söyledikten sonra ruhunu verdi. İsa'nın karşısında duran yüzbaşı, O'nun böyle ruh verdiğini görünce, "Bu adam gerçekten Allah'ın Oğluydu" dedi." (Mk. 15, 34; Lk. 23, 45-47)

O. Rab İsa, senin son duan gökleri yırtan bir çığlıktır: Baba'nın kalbine varan bir çığlık ki, her zaman tüm insanları sende sever. Baba seni terk etmediğini bilir, ama kendi sevgisini sonunca götürmek ve senin sevginin en mükemmel şeklini göstermek için seni insanların eline bırakır! Sen de Baba'yı gözlerinle görmüyorsun, ama eminsin ki, onun elleri senin ruhunu kabul edip, tüm dünyada kalbi sana açık olan kişiye bunu dağıtır. Senin çığlığın sevgidir, battığın karanlığın duasıdır. Seni sevgi için 'terk eden' Tanrı, seni her zaman için sevgiyle kucaklar.

O. Bitmeyen bir yalvarış olan sen, bize merhamet eyle!

Kalbini ve gözlerini Baba'na çeviren sen, bize merhamet eyle!

Baba'yı terk ettiğim için acı çeken sen, bize merhamet eyle!

R. Gizli olan Baba, günah ve acı seni görmemize ve sevginin sırlarını anlamamıza engel olurlar. Senin Oğlun ve bizim arkadaşımız olan İsa'nın ölümü sayesinde, yeniden senin evladın olarak doğmamızı, içimizde her zaman sevmeye hazır olan senin hayatının işaretlerini taşımamızı sağla.

Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz.

H. Amin.

R. Sana taparız, Mesih İsa, sana hamdederiz.

H. Çünkü kutsal haçınla dünyayı kurtardın.

 

XIII. Durak

İsa haçtan alınıp Annesine teslim edilir

"İsa'nın ölmüş olduğunu görünce, askerlerden biri O'nun böğrünü mızrakla deldi. Böğründen hemen kan ve su aktı”.

“Artık akşam oluyordu. Aramatyalı Yusuf, cesaretini toplayarak Pilatus'un huzuruna çıktı ve İsa'nın cesedini istedi. Pilatus cesedi alması için izin verdi. Yusuf da keten bez satın aldı, cesedi çarmıhtan indirip beze sardı." (Yh.19, 33-34; Mk. 15,42 vs)

O. Ölümünde de, Rab İsa, seni sevenler ya da senden nefret edenler var. Bir arkadaş senin için kefen alırken, bir asker böğrünü deler. Mızrağın vuruşu senin ölümünün meyvelerini göstermek için yeni bir fırsat oldu: kurtaran kan ve hayat veren su senin yaralı böğründen çıkıyor.

Sana taparım, Rab İsa! Hayatı ölümünden alıyorum! Aramatyalı Yusuf seni haçtan indirirken ve kefene koyarken seni sevip vücudumu sana sunuyorum öyle ki, onda da yaşayıp, sevip, affedebilirsin.

O. İsa, sevgi için ölen sen, bize merhamet eyle!

İsa, bizim çıplaklarımızı örten elbise olan sen,

bize merhamet eyle!

İsa, göklerin egemenliğini insanlara açan sen,

bize merhamet eyle!

R. Baba, mızrakla yaralanmış ve haçtan indirilmiş İsa'da sevginin tümünü gösterdin; Oğlunun yaraları sayesinde, senin isteğini sevmemizi, içimizde hayatını kabul etmemizi ve şifa bulmamızı sağla.

Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz.

H. Amin.

R. Sana taparız, Mesih İsa, sana hamdederiz.

H. Çünkü kutsal haçınla dünyayı kurtardın.

 

XIV. Durak

İsa mezara konulur

"İsa'nın çarmıha gerildiği yerde bir bahçe, bu bahçenin içinde de henüz hiç kimsenin konulmadığı yeni bir mezar vardı”.

“Oraya Yusuf İsa'nın cesedini yatırdı. Mezarın girişine büyük bir taş yuvarlayıp oradan ayrıldı”.

“Hazırlık günüydü ve Sabt günü başlamak üzereydi"

(Yh. 19,41; Mt. 27,60; Lk. 23,54)

O. Rab İsa, senin cesedinde herhangi bir insan gibi mezara konulmuş. Sen yeni günü bekleyen güç ve kuvvetsin. Sen sevgisin, mezarda sönmeyen sadece bekleyen sevgi! Senin beklentine annen de katılır: sessizlikle seni bedeninde taşıyan ve sırlı doğumunu bekleyen o, şimdi yine herkesin arasında yalnız olarak, Allah'ın güçlü eserini tetikte beklemeye devam eder. Ben de senin kendini göstermeni bekliyorum. Senin onurunu ve saygını isteyen Aramatyalı Yusuf'un ve kadınların sana olan sevgisine katılmak istiyorum. Görünüşe önem veren bu dünya sahnesinden çıkmak için, seninle birlikte gömülmek istiyorum.

O. İsa, Aramatyalı Yusuf tarafından onurlandırılan sen,

bize merhamet eyle!

İsa, saf ve cesur sevgiyi kabul eden sen, bize merhamet eyle!

İsa, her insan gibi gömülmüş olan sen, bize merhamet eyle!

R. Baba, Oğluna ölümlü bir vücut verdin ve ölümde Onu onurlandırmak istedin; senin kalbinde Onunla birlikte gömülmemizi sağla, böylece, senden gelen ışığın parıltısını dünyaya götürerek, biz de Onunla birlikte dirileceğiz.

Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz.

H. Amin.

R. Sana taparız, Mesih İsa, sana hamdederiz.

H. Çünkü kutsal haçınla dünyayı kurtardın.

 

İsa diriliyor

"Başlarını kaldırıp bakınca, o kocaman taşın yana yuvarlanmış olduğunu gördüler. Mezara girip sağ tarafta beyaz bir kaftan giyinmiş genç bir adamın oturduğunu görünce çok şaşırdılar. Adam onlara: 'Şaşırmayın!' dedi. 'Siz çarmıha gerilmiş olan Nasıralı İsa'yı arıyorsunuz. O dirildi, burada yok. İşte O'nu yatırdıkları yer".

(Mk. 16,4-6)

O. Rab İsa, kadınlar senin cesedinin yerine mezarda bir melek gördüler, bu haberci bütün dünyaya neşe veren bir haber verdi. Sen artık kokulu yağa bulanmış ölü İsa değilsin. Sen dirildin, yaşıyorsun, yeni bir hayata sahip oluyorsun! Elinde ve ayağında işaretleri her zaman taşıyan sen, ölümü yendin. Benim ölümümün üzerinde bir gücün var ve artık buna ölüm değil, bu dünyadan Baba'ya bir geçiş diyorsun. Sen yaşıyorsun, hayatımı ısıtan ve yollarımı aydınlatan, bakamadığım güneş gibisin, tüm dünyaya gerçek neşe ve huzur ulaştıran güneş gibi!

O. İsa, bizim için yenilmez olanı yenen sen, bize merhamet eyle!

İsa, ölümden dirilmiş olan sen, bize merhamet eyle!

İsa, canlı ve şanlı olan sen, bize merhamet eyle!

R. Kutsal Peder, Oğlun ölümden dirildi ve kendi yeni hayatıyla tüm yaradılışa mutluluk verdi. Sana taparız, sana şükrederiz, Ona itaatlı bir hayatla neşesini ve huzurunu araç olarak kullanmayı senden dileriz. Sen ki Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte asırlar boyunca hükmedersin.

H. Amin.

R. (Rahip halkın üzerine kaldırdığı Haçla halkı takdis eder:)

Peder, Oğul ve Kutsal Ruh sizi takdis edip kurtarsın. Amin.

(Rahip olmadığı zaman)

Bu Kutsal Haç'ın sırrı ile, merhametli ve kadir Tanrı bize lütuflarını bağışlasın ve bizi kurtarsın. Amin.