ME
NU

OMELIE / Omelie TR

15 ago 2012
15/08/2012 – MERYEM ANA’NIN GÖĞE Alınması Bayramı

15/08/2012 – MERYEM ANA’NIN GÖĞE ALINMASI BAYRAMI

1. Okuma Vahiy 11,19a; 12,1-6.10 * Mezmur 44 * 2. Okuma 1Kor 15,20-26 * İncil Lk 1,39-56

Bugün ümidimizin gizemini kutlamaktayız: Rab’bin Annesi, Kutsal Annemiz ve Kilisenin simgesi olan Meryem, kurtuluşun tamamlanmasına ulaştı. Bu gizem Tanrı’nın sadakatini göstermekte: Tanrı vaat ettiğini gerçekleştirir ve beklediğimiz kurtuluşun gerçeğini bize gösterir. Bugün, Mesih İsa’nın kendisini feda etmesi sayesinde ölümü yok eden Tanrı’nın büyüklüğünü kutlamaktayız. Rab’bin annesi Tanrı’nın görkemine alınır; orada melekler Tanrı’ya hizmet eder, Azizler O’nu sever, insanlar O’na tapar. Orada Rab’bin yanında Meryem de var; o, uysal anne ve sadık talebedir, Oğlu’nun haçının ıstıraplarına katıldı ve Havarilerle birlikte O’nun dirilişinin tanığı oldu.

Bugünkü İncil metninde görüyoruz ki Meryem melekle karşılaştığı yerden uzaklaşır ve başka bir buluşmaya doğru gider; Tanrı’nın büyük bir merhamet eylemini tecrübe eden diğer bir kadınla buluşur. Bu iki kadının selamlaşması gözönümüze Tanrı’nın büyük eserlerini serer. Elizabet’in selamı, Baba’nın isteğine itaat edip kendini tamamen teslim etmiş olan Meryem’in imanına bir övgüdür. Onun selamı henüz rahminde olan çocuğun sevincini ifade eder; Elizabet mutludur çünkü Meryem’i “Rab’bimin annesi!” olarak çağırabilir. Meryem’in cevabı da, insanlara harika sürprizler yapmaya hazır olan Tanrı’nın büyüklüğüne bir övgüdür. İnsanlar ne kadar çok alçakgönüllü olurlarsa o kadar çok sevinirler, çünkü zengin, güçlü ve gururlu insanları korkutacak durumlarda onlar Tanrı’nın mevcudiyetini ve yaptığı büyük şeyleri görürler. Acı veren ve aşağılatan o insanlardan ve durumlardan kurtarmak için, Oğlu gelecek.

Onlar, yedi başlı ve on boynuzlu olan kızıl renkli ejder tarafından temsil edilirler: onu da, Esinleme Kitabı’nın yazarı, kadının önünde, doğacak çocuğu yutmak için durur halde görmektedir. Bütün ulusları güdecek olan Oğlu dünyaya getirmek üzere olan o kadın, Kilise’yi temsil eder: Bu, tüm kuşaklar boyunca, Tanrı’nın Oğlu’nu insanlara gösterme görevini geçekleştirmektedir. Bu şekilde Kilise, haçın gizemine katılır, tıpkı Meryem, anneliğin başlangıcından beri, ona katıldığı gibi. O, Beytlehemde fakirlikten gelen haçı, Mısır’a kaçısı sırasında zulüm görmekten ve Nasıra’da anlaşılamamaktan kaynaklanan haçı taşıdı. Bugün, bütün haçları, onun tacını oluşturan yıldızlardır: Nitekim onlar, Meryem’in imanının ve sevgisinin sadakat ve sebat ile yaşanmış olduğunun ispatlarıdır.

Rab İsa’yı izlememizdeki güç ve kararlılık, Kilise’yi çeviren düşmanlığa rağmen, O’nun içerisinde kalmaya devam etme gücünü bulmak için, bugün Meryem’e bakmaktayız. Kilise ile iyi bir yoldaşlıktayız: Nitekim O’nun merkezinde Meryem var! O’nun şanına katılmayı beklerken Kilise’de olduğumuz sürece, Meryem ile birlikteyiz, Meryem ile olduğumuzda da Kilise’deyiz: Ancak ve ancak Kilise’de Tanrı’dan gelen büyük armağanların tadını çıkarabiliriz: Af ve barış, takdis edilme ve Tanrı ile olan birlik, Kutsal Ruh’un tesellisi ve kardeşlerle birliğin armağanları. Meryem ile, Kilise’de, Tanrı’nın düşmanlarının üzerinde, özellikle de asıl düşmanın, yani ölümün üzerinde olan zafere katılıyoruz. Bugünkü kısa okumada Aziz Pavlus’un söylediği gibi, “Mesih’e ait olanlar” hayata kavuşacaklar. Öyleyse gerçek hayat, bugün Meryem’in yüzünün üzerinde hayranlıkla gördüğümüz hayattır. Meryem de kendisi tarafından temsil edilen bu hayatı, anne olma varlığıyla değerini daha da arttırarak Kilise’nin tüm üyeleriyle paylaşmaktadır.

Meryem Ana’nın Göğe Alınması, Tanrı’nın, tüm vaatlerini gerçekleştirmesinin gizemi ve İsa’nın ölümünün ve dirilişinin ürünüdür. Gerçektende, bu bayram büyüktür ve Hıristiyanlar tarafından çok sevilen bir bayramdır. Bizler de bunu gerçek imanlı olarak ve bu dünyadaki yolculuğumuzun önemli bir etabı olarak yaşamaya çalışacağız.

Bu dönemdeki dinlenme zamanlarımızı ve tatillerimizi de, göksel Anamızı sevindirmek için, iman ışığında yaşayalım!

Göksel Annemizle sevinerek İyi Bayramlar!