ME
NU

OMELIE / Omelie TR

03 giu 2018
03/06/2018  -  EFKARİSTİYA BAYRAMI   -   B YILI

03/06/2018  -  EFKARİSTİYA BAYRAMI   -   B YILI

1.Okuma  Çıkış 24,3-8 * Mezmur  116 *2.Okuma İbraniler 9,11-15 * İncil Mk 14, 12-16.22-26

 

Her pazar günü, hatta her gün, Kutsama Ekmeği olan Mesih'in Bedeniyle beslenebiliriz! Her pazar günü cemaatlerimiz gökten gelen Ekmekle beslenmek için toplanır! Her pazar günü, Hristiyan Katolik her birimiz, Son Akşam Yemeği sırasında İsa'nın söylediği sözlerinin tekrarlandığı bölünmüş, üzerinde Kutsal Ruh'un yalvarıldığı Ekmeği almak için yüreği ve ağzını açmaya davet edilmektedir. Bu Gizem, imanımızın en üstün derecedeki Gizemidir; bizi, sevebilmemiz için güçlü, Allah'ın Oğlunun ikinci gelişini arzu edip beklemekte sevinçli kılar.

Bu Gizem, arzularımızın merkezinde, projelerimizin başlangıcında, koşullarımızın sonundadır! Ekmek ve şarabın üzerine çağrıldığı Kutsal Ruh'un eseridir: Her şeye yeten Allah'ın gizli, aynı zamanda da açık o eser ki bizleri, somut ve canlı bir şekilde Oğlunla birleştirdikten sonra, bizleri tek bir şeyi kılar.

Maalesef, dünya daha iyiye gitsin diye, birçok şeyleri "yapmak"la meşgul olduğumuzdan dolayı, elimizdeki en büyük "zenginlik" olan bu Gizemi unutup bizim ve başkaların yoksulluğuna gereken gerçek besini ve en uygun ilacı önemsemiyoruz! İşte bu nedenle, gerçekten gerekli olana adanmış bir gün! Bu gün; hayatımızı da, sevdiğimiz fakirlerin ve  acı çekenlerin hayatını da desteklen olana dikkat ediyoruz!

Bu gün İsa'nın bize, O'nunla birlikte yaşamamıza ve birbirimizle olan birliğin temellerini keşfetmemize de yardım etmek için verdiği Armağanı derin derin düşünelim.

Birinci okuma bizi çöle, Allah'ın halkının en önemli anlarından birine, yani insanlarla olan Allah'ın Antlaşmasının sözleşmesinin düzenlendiği ana götürmektedir. O Antlaşma, taş sunağın ve halkın üzerine serptiği hayvanların kanıyla imzalandı. O olay, bu günkü İncil'in metnini anlamamıza yardımcı oluyor. İsa, Son Akşam Yemeği sırasında kupayı alırken, öğrencilerine: "Bu benim kanımdır, birçokları için dökülen Ahit kanıdır" dedi. İsa'nın, haçta döktüğü kan, Yeni Ahit kanıdır. Yeni Ahit; hayvanın kanıyla değil, eşsiz biçimde daha değerli olan İsa'nın kanıyla imzalanmıştır!

İbranilerin Mektubunun yazarı da bu konu üzerinde, İsa'nın Kurbanını değerlendirmemize yardım etmek için, durmaktadır. İsa o akşam, Fısıh Yemeğindeki önce de çok anlamlı armağan olan ekmeği ve şarabı alıp onlara kendi sözleri ve hareketleri ile yeni bir anlamı ve gerçeği kazandırdı: "Bu benim bedenimdir, bu benim kanımdır". Efkaristiya Aynini her kutladığımızda biz, O'nun Bedenini yemekten, O'nun Kanını içmekten emin olmakla, hala İsa'nın ellerinden bu armağanları kabul etmekteyiz; bu şekilde Peder ve İsa'yla antlaşma birliğine girip birbirimizle yeni bir sevgi bağı kurmaktayız.

Kutsal Ruh'un yardımıyla, Efkaristiya armağanının güzelliği ve büyüklüğünü; Allah'ın Oğluyla somut ve gerçek bir biçimde birleşmiş olduğumuzdan dolayı, gerçekten ve devamlı kutsallaştırıldığımızı da anlayabiliriz. Bunun için de Barıştırma Gizemi aracılığıyla bize verilen, Rab'bin affını da kabul ediyoruz: Bu şekilde Mesih'in Bedeni ve Kanını saygısızca almayacağız. İsa'ya itaat etmek istediğimizden dolayı o ekmeğin Mesih'in olduğunu ilan ederek onu yiyoruz. Ve eğer İsa'yla birleşirsek, sonra, öğretişlerine karşı yaşamakla ve sevgisinin Gizemlerini küçümsemekle, O'nu yalancı durumuna düşürmemeliyiz! Papa Yuhanna Pavlos II, "Eklesya de Efkaristiya" adlı son mektubunda, buna dikkat çekerek devamlı ahlak kurallarına karşı yaşayanın, ağır günahlar için Barıştırma Gizemi ile af dilemenin de, Efkaristiya ile beslenmesinin mümkün olmadığını hatırlamaktadır. Fakat her şeyden çok, Papa, Peder ve İsa'nın sevgisinin bu Gizemini değerlendirip sevmemiz için Efkaristiya Ayinin de, Ayin bittikten sonra Kutsal Ekmek ve Kutsal Şarapta İsa'nın hazır bulunmasının da derin ve çeşitli anlamlarını kavramamıza çalışıyor. Efkaristiya Gizemi, Kilise'nin "ellerinde" olan en güzel, en anlamlı, en somut ve en canlandıran Gizemdir! Kilise onu sürekli Baba'ya sunmaktadır; bu Gizemden doğar ve bu Gizemle yaşar. Bunun için Efkaristiya Gizemine bugün özel bir şekilde tapınalım.

Rab'bimiz Mesih İsa, Bedenin ve Kanın Gizemi için, sana tapınıyoruz: Ondan hayat, sevinç ve manevi gücü alıyoruz! Teşekkürler, sana!

OKUMALAR

 

1.Okuma  Çıkış 24,3-8

 

Musa Sina dağından indikten sonra, RAB'bin bütün buyruklarını, ilkelerini halka anlattı. Herkes bir ağızdan, "RAB'bin her söylediğini yapacağız" diye karşılık verdi. Musa RAB'bin bütün buyruklarını yazdı. Sabah erkenden kalkıp dağın eteğinde bir sunak kurdu, İsrail'in on iki oymağını simgeleyen on iki taş sütun dikti.Sonra İsrailli gençleri gönderdi. Onlar da RAB'be yakmalık sunular sundular, esenlik sunusu olarak boğalar kestiler. Musa kanın yarısını leğenlere doldurdu, öbür yarısını sunağın üzerine döktü. Sonra antlaşma kitabını alıp halka okudu. Halk, "RAB'bin her söylediğini yapacağız, O'nu dinleyeceğiz" dedi. Musa leğenlerdeki kanı halkın üzerine serpti ve, "RAB'bin sizinle yaptığı antlaşmanın bütün maddelerini işte bu kan geçerli kılıyor" dedi.

 

Mezmur 115(113B),1-2.3-4.15-16.

 

Bizi değil, ya RAB, bizi değil, Sevgin ve sadakatin uğruna, Kendi adını yücelt!
Niçin uluslar: "Hani, nerede onların Tanrısı?" desin.

Bizim Tanrımız göklerdedir, Ne isterse yapar.
Oysa onların putları altın ve gümüşten yapılmış, İnsan elinin eseridir.

Yeri göğü yaratan RAB Sizleri kutsasın.
Göklerin öteleri RAB'bindir, Ama yeryüzünü insanlara vermiştir.


2.Okuma İbranilere Mektuptan 9,11-15

 

Mesih İsa gelecek olan iyi şeylerin başkâhini olarak ortaya çıktı. Elle yapılmamış, yani bu yaratılıştan olmayan daha büyük ve daha mükemmel çadırdan geçti. Erkeçlerin ve danaların kanıyla değil, sonsuz kurtuluşu sağlayarak kendi kanıyla kutsal yere ilk ve son kez girdi. Murdar olanların bedensel temizliği için üzerlerine serpilen düvenin külleri ve erkeçlerle boğaların kanı onları kutsal kılıyor. Öyleyse sonsuz Ruh aracılığıyla kendini lekesiz olarak Tanrı'ya sunmuş olan Mesih'in kanının, diri Tanrı'ya kulluk edebilmeniz için vicdanınızı ölü işlerden temizleyeceği ne kadar daha kesindir! Bu nedenle, çağrılmış olanların vaat edilen sonsuz mirası almaları için Mesih, yeni bir antlaşmanın aracısı olmuştur. Kendisi, onları birinci antlaşma zamanında işledikleri suçlardan kurtarmak için fidye olarak öldü.

 

İncil Markos 14, 12-16.22-26

 

Aziz Markos Tarafından Yazılan Mesih İsa'nın İncil'inden Sözler 14,12-16.22-26.

Fısıh kurbanının kesildiği Mayasız Ekmek bayramının ilk günü öğrencileri İsa'ya, «Fısıh yemeğini yemen için nereye gidip hazırlık yapmamızı istersin?» diye sordular. O da öğrencilerinden ikisini şu sözlerle önden gönderdi: «Kente gidin, orada su testisi taşıyan bir adam çıkacak karşınıza. Onu izleyin. Adamın gideceği evin sahibine şöyle deyin: `Öğretmen, öğrencilerimle birlikte Fısıh yemeğini yiyeceğim konuk odası nerede? diye soruyor.' Ev sahibi size, üst katta döşenmiş, hazır büyük bir oda gösterecek. Orada bizim için hazırlık yapın.» Öğrenciler yola çıkıp kente gittiler. Her şeyi, İsa'nın kendilerine söylemiş olduğu gibi buldular ve Fısıh yemeği için hazırlık yaptılar. İsa yemek sırasında eline ekmek aldı, şükran duasını yapıp ekmeği böldü ve, «Alın, bu benim bedenimdir» diyerek öğrencilerine verdi. Sonra bir kâse alıp şükretti ve bunu öğrencilerine verdi. Hepsi bundan içti. «Bu benim kanım» dedi İsa, «birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır. Size doğrusunu söyleyeyim, Tanrı'nın Egemenliğinde tazesini içeceğim o güne dek, asmanın ürününden bir daha içmeyeceğim.» Bir ilahi söyledikten sonra dışarı çıkıp Zeytin dağına doğru gittiler.